Naturalizacja

IND

Co to jest IND?

Immigratie en naturalisatiedienst (IND) to Służba Immigracyjna i Naturalizacyjna. IND jest odpowiedzialna za wtyczanie polityki dotyczącej obcokrajowców w Królestwie Niderlandów. IND ocenia wszystkie podania obcokrajowców, którzy zamierzają w Królestwie przebywać lub chcą uzyskać obywatelstwo holenderskie.

Jeśli zamierza się przeybywać w Holandii dłużej niż 3 miesiące, należy się zarejestrować w IND.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej IND: www.ind.nl

Rejestracja w IND

Czy muszę się rejestrować w IND?

Jeśli zamierza się pozostać w Holandii dłużej niż 3 miesiące, należy zarejestrować się w IND. Otrzymuje się wtedy dowód prawnego pobytu. Można się zarejestrować jako:

  • Pracownik
  • Samodzielny przedsiębiorca bez personelu
  • Student
  • Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, jeśli się też posiada obywatelstwo kraju Unii Europejskiej
  • Ekonomicznie nie aktywny (pozostałe powodu pobytu)

Warunki rejestracji

  • Posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej
  • Zarejestrowanie w Rejestracji Ludności w urzędzie gminy (GBA)
  • Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (n.p. paszport).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.rijksoverheid.nl

Procedura naturalizacji

Jak wystąpić o obywatelstwo holenderskie?

Jeśli obywatel uważa, że spełnia wymagane warunki, może zgłosić w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania podanie o naturalizację/o holenderskie obywatelstwo. Podczas składania podania należy od razu zapłacić koszty. Urząd gminy wystawia poradę i wysyła ją do Służb immigracyjnych in naturalizacyjnych (IND, Immigratie en naturalisatiedienst). Jeśli IND stwierdza, że warunki rzeczywiście są spełnione, sprawa jest przekazywana do gabinetu Królowej. Królowa Niderlandów przyznaje obywatelstwo.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie IND: www.IND.nl

Narodo

Obywatelstwo holenderskie dla dziecka

Dziecko niezamężnej kobiety, która nie ma holenderskiego obywatelstwa, a które urodziło się w Królestwie Niderlandów, nie otrzymuje automatycznie holenderskiego obywatelstwa. Obywatelstwo holenderskie być w takim warunku uzyskane poprzez uznanie przez ojca, który posiada holenderskie obywatelstwo.