Activiteiten 75 jaar vrijheid

Alle evenementen/bijeenkomsten in het kader van ’75 jaar vrijheid’ zijn tot 1 juni afgelast. De gemeente Westland bekijkt hoe invulling kan worden gegeven aan activiteiten die na die tijd plaatsvinden in het kader van ’75 jaar vrijheid’.

4 mei: Dodenherdenking

Dodenherdenking vindt dit jaar niet op de gebruikelijke manier plaats. De gemeente Westland volgt de landelijke lijn om de herdenking in aangepaste vorm door te laten gaan, waarbij geen publiek aanwezig is. In overleg met de organiserende comités 4 mei wordt over een andere, passende invulling nagedacht.

5 mei: Bevrijdingsdag

De gemeente Westland bekijkt in overleg met de verschillende organisaties op welke manier een passende invulling kan worden gegeven aan Bevrijdingsdag. Zodra er ontwikkelingen zijn, vindt u hier meer informatie.

Activiteiten die eerder plaatsvonden

 • 22 januari: Onthulling holocaustmonument Levenslicht - Naaldwijk

  Op 27 januari 2020 was het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over de hele wereld wordt daar bij stilgestaan.
  Om ook stil te staan bij de 51 Holocaustslachtoffers uit onze gemeente was het tijdelijke holocaustmonument 'Levenslicht' te zien op het Wilhelminaplein in Naaldwijk.
  Levenslicht bestond uit ongeveer 500 herdenkingsstenen en werd op woensdagavond 22 januari onthuld. Het Wilhelminaplein in Naaldwijk is als locatie gekozen omdat Naaldwijk het religieus en cultureel centrum van de Joodse gemeenschap was.
  Ook woonde de gedeporteerde slagersfamilie Van Tijn aan het Wilhelminaplein. Het monument was te bezoeken vanaf 22 januari tot en met 2 februari.

  Lichtmonument  Levenslicht
  In het donker lichtten de stenen om de paar seconden op om daarna weer uit te doven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseerden de stenen het leven dat in de gemeente gemist wordt. Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden en hun leven leefden; soms al generaties lang. Ook in onze gemeente zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord.

 • 20 februari: Lezing 'Tweede wereldoorlog en bevrijding'

  De Historische Vereniging Monster-Ter Heijde organiseert in de bibliotheek in Monster (Rubenslaan 1) een lezing over de Tweede Wereldoorlog en bevrijding.
  Voor deze avond vol foto’s en geschiedenisverhalen is aanmelden gewenst.
  De lezing is gratis voor leden van de Historische Vereniging, Anders betaalt u een kleine bijdrage van €4,-

  Er is al heel wat uniek materiaal voor de lezing verzameld, maar aanvullingen zijn altijd welkom. Heeft u beeldmateriaal uit de oorlog, van Bevrijdingsdag of de bevrijdingsfeesten? Dan kunt u een scan of foto daarvan maken en mailen naar  info@hvmonsterterheijde.nl. Ook kan iemand van de Historische Vereniging bij u langskomen om er een foto van te maken. Verhalen uit de oorlogstijd en over de bevrijding van onze dorpen zijn ook welkom.

  Meer informatie is te vinden op de website van de Historische Vereniging Monster-Ter Heijde.