Verkenning Floragebied

Royal FloraHolland gaat investeren in een nieuwe veiling. De nieuwe veiling krijgt nieuwe technologie en wordt daardoor groter in omzet, maar kleiner in omvang. Daarmee komt er ruimte vrij op en rond het terrein van de bloemenveiling. Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in het Floragebied. 

De gemeente Westland wil deze kans gebruiken om drie plannen uit te voeren. Voorop staat het versterken van de Campus en daarmee de positie van Westland als wereldwijde koploper in de glastuinbouw en de technologie daarvan. Daarnaast kan er in dit gebied extra woningbouw komen, vooral appartementen voor jongeren, studenten en senioren. De uitbreiding van de Campus én de extra woningen kunnen een kans zijn om openbaar vervoer van hoge kwaliteit met de omliggende steden en de regio voor elkaar te krijgen.  

Meedoen

In februari 2021 dachten ongeveer 500 Westlanders mee over de toekomst van het Floragebied. Dat gebeurde in online bijeenkomsten, op de website www.floragebied.nl en op Facebook. Daarnaast waren er gesprekken met een aantal organisaties en personen. Diverse mensen kwamen aan het woord in drie uitzendingen van FloraTV, een gezamenlijke productie van Gemeente Westland en WOS. Uit alle gesprekken zijn ‘rode draden’ te halen. Deze kunt u lezen in de samenvatting

Ontwikkelperspectief 

Op 7 juli 2021 ging de gemeenteraad akkoord met de plannen voor het Floragebied (Ontwikkelperspectief Floragebied). In de plannen staat een eerste inhoudelijke uitwerking van de campus. Alle gesprekken van mensen die hebben meegedacht zijn gebruikt als inspiratie.