Database lokale ondernemers

In Westland en aangrenzende gemeenten gevestigde ondernemers die producten, diensten of werken kunnen leveren kunnen dit aan ons doorgeven. Ook als zzp-er kunt u zich aanmelden. Alle aanmeldingen zullen worden opgenomen in een databestand. Dit databestand zal worden gebruikt als de gemeente aanschaffingen wil doen of bepaalde diensten af wil nemen.

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanmelden met E-herkenning

De gemeente streeft er naar zoveel mogelijk zaken te doen met lokale ondernemers.
Zij nodigt bij enkelvoudige- en meervoudige onderhandse aanbestedingen zo mogelijk lokale partij(en) uit offerte uit te brengen als zij aan objectieve criteria voldoen. Bij onderhandse aanbestedingen (tot € 214.000 voor leveringen en diensten en tot € 3.000.000 voor werken) wordt offerte aangevraagd bij één of meer geschikte Westlandse ondernemers die zich hebben aangemeld. Naast Westlandse ondernemers kunnen ook bedrijven uit de (deel)gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Hoek van Holland en de aan het Westland grenzende wijk Wateringse Veld zich aanmelden.

Bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen selecteert de gemeente minimaal één geschikte ondernemer uit de database waarbij offerte wordt aangevraagd. Als er geen geschikte ondernemers voor de betreffende opdracht in de database staan wordt zo mogelijk een offerte aangevraagd bij een andere Westlandse ondernemer of een ondernemer uit bovengenoemde gemeenten. Wanneer de offerte of de aard van de opdracht daar aanleiding toe geeft kunnen er meer offertes worden aangevraagd of kunnen offertes worden aangevraagd bij andere, niet-Westlandse of regionale, ondernemers.

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen (3 tot 5 offertes) streeft de gemeente er naar zoveel mogelijk geschikte ondernemers uit de database te selecteren. Wanneer er onvoldoende geschikte ondernemers in deze database zijn opgenomen kunnen geschikte lokale ondernemer(s) worden geselecteerd die niet zijn opgenomen in de database. Als op die manier niet het gewenste aantal offertes kan worden verkregen worden er offertes aangevraagd bij andere, niet-Westlandse of regionale, ondernemers.

Let er wel op dat de gemeente voor de inhuur van externe capaciteit gebruik maakt van een gemeentemarktplaats. In verband hiermee vraagt de gemeente zelf geen offertes aan.
(Lokale) partijen kunnen een aanbieding uitbrengen via de website www.flextender.nl.

Op het in te vullen formulier ‘Aanmelden lokale ondernemers’ wordt gevraagd een nummer van de Kamer van Koophandel (KvK) in te vullen. Dit KvK-nummer moet corresponderen met een hoofd- of nevenvestiging in Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Hoek van Holland of Wateringse Veld. De nevenvestiging dient over een eigen KvK-nummer te beschikken om inschrijving in de database mogelijk te maken.

Een onderneming die uitsluitend beschikt over een postbusnummer binnen bovengenoemde plaatsen komt niet voor opname in de database in aanmerking.

Inschrijven eHerkenning

De inschrijver moet voor identificatie beschikken over een eHerkenning (niveau EH3) voor de in te schrijven onderneming. Er zijn meerdere aanbieders. Op de website van eHerkenning is uitvoerige informatie te vinden. De eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD.

Stap 2: Inschrijven database

Na de aanmelding bij eHerkenning is inschrijven in de database lokale ondernemers mogelijk.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.