Subsidieregeling Westland Agenda III

Helaas kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor de Subsidieregeling Westland Agenda III. In het najaar zal er een rapportage verschijnen met betrekking tot de verschillende projecten en de tot dan toe behaalde resultaten.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de Programma-manager Westland Agenda III, de heer Frans Pijls: [email protected]