Subsidieregeling Westland Agenda III

Door de gemeente wordt in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven de Westland Agenda III uitgevoerd. Hiervoor is door het college eenprogramma (pdf, 330 KB) vastgesteld. Projecten die onderdeel uitmaken van het programma komen voor subsidie in aanmerking. Voor de komende jaren is een budget van € 3 miljoen beschikbaar vanuit de gemeente.

Doel van het programma is een bijdrage leveren aan een veerkrachtige Westlandse economie. Er zes thema’s:

  • innovatie en ontwikkeling
  • duurzaamheid en gezondheid
  • arbeidsmarkt en onderwijs
  • werklocaties en dorpscentra
  • toerisme en recreatie
  • agrologistiek

Als u een toelichting wilt dan kunt u contact opnemen met de programmamanager [email protected].

Voorwaarden subsidie

  • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt mogen nog niet zijn begonnen
  • het uurtarief voor eigen personele kosten in de begroting bedraagt € 60,00
  • de activiteiten moeten binnen drie maanden na subsidieverlening kunnen beginnen en binnen 3 jaar kunnen zijn afgerond
  • u ontvangt een voorschot van 80% van de subsidie (een hoger percentage is mogelijk).

Aanvraagprocedure

Eerst dient u een projectvoorstel in. De stuurgroep toetst of uw projectvoorstel aan de voorwaarden voldoet. Is dit het geval, dan stuurt zij het voorstel naar het college van B&W.

Het college besluit op basis van dit advies van de stuurgroep of het project in aanmerking komt van een subsidie. Binnen 8 weken ontvangt u een reactie of uw projectvoorstel wel of niet in aanmerking komt voor subsidie. Bij een positief besluit ontvangt u een verzoek om de subsidieaanvraag in te dienen.