Oprichten of veranderen van een inrichting

Bij het oprichten of veranderen van een inrichting moet u rekening houden met het milieu. Voor activiteiten die nadelig zijn voor het milieu gelden de regels van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het overzicht van de activiteiten (bijlage 1 van het besluit omgevingsrecht) kunt u zien of deze regels voor uw bedrijf gelden.

Melding of vergunning

Via het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u ontdekken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat een melding genoeg is. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket online.