Bijzondere bijstand energiekosten

De Bijzondere bijstand energiekosten is anders dan de Energietoeslag.Bij de Bijzondere bijstand energiekosten kijken we naar het vermogen en de stijging van de energierekening. Kijk op de pagina verschillen voor een overzicht met de verschillen tussen de Energietoeslag en de Bijzondere bijstand energiekosten.

Aanvragen Bijzondere bijstand energiekosten

U kunt de Bijzondere bijstand energiekosten op 2 manieren aanvragen: digitaal met DigiD of via een aanvraagformulier. We willen u zo snel mogelijk helpen. Digitaal aanvragen is de snelste manier. Onderaan deze pagina staan de voorwaarden voor inkomen en vermogen. Lees deze goed door voordat u de bijstand aanvraagt.

Inloggen met DigiD Regel met DidigD

U kunt de bijstand ook op papier aanvragen. Print het aanvraagformulier  (pdf, 283 KB)en vul de gegevens in. Kopieer de gevraagde documenten en stuur alles naar ons op. Het kan met dit formulier langer duren voor u bericht van ons krijgt. Meer informatie vindt u op het formulier. 

 • We kijken naar het verschil dat u betaalde voor uw energie in januari 2022 en wat u nu moet betalen. U krijgt Bijzondere bijstand energiekosten tot maximaal 80% van dit verschil.
 • U krijgt een lagere Bijzondere bijstand energiekosten als:
  • u de energietoeslag al heeft ontvangen 
  • u meer verdient dan de bedragen die hieronder staan (netto)
Alleenstaande € 1.931,-
Partners met en zonder kinderen € 2.759,-
Pensioen alleenstaande € 2.149,-
Pensioen getrouwd/samenwonend € 2.919,-

In dit overzicht staan 4 situaties die het meest voorkomen. Wilt u het sociaal minimum weten voor een andere situatie? Stel deze vraag dan via het contactformulier. 

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • u woont in gemeente Westland en staat hier ingeschreven
 • u bent de hoofdbewoner van de woning
 • u betaalt kosten voor energie
 • uw kosten voor energie zijn in 2022 gestegen
 • u heeft geen recht op het tijdelijk Noodfonds Energie
 • u heeft minder vermogen dan € 7.605 (voor alleenstaanden) en € 15.210 (voor partners)

Heeft u een vermogen boven de € 7.605 (voor alleenstaanden) of € 15.210 (voor partners), dan heeft u geen recht op deze bijzondere bijstand. Daarbij kijken we niet naar het vermogen dat is opgenomen in de woning en in een eerste auto.

Het vermogen is:

 • contant geld
 • geld op betaal-en spaarrekeningen
 • cryptovaluta (zoals bitcoins)
 • de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot)
 • de waarde van de tweede, derde of volgende auto of motor
 • de waarde van woning(en) die u niet als hoofdverblijf gebruikt

De volgende gegevens stuurt u mee met de aanvraag:

 • kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitskaart, paspoort of rijbewijs of van uw verblijfsvergunning
 • bewijs van alle inkomsten over de maand vóór de aanvraag (loonstroken, overzicht van uitkering). Heef u wisselende inkomsten gehad? Stuur dan bewijs mee van de laatste drie maanden
 • bewijs van ontvangen alimentatie en de hoogte daarvan, bijvoorbeeld een afschrift van uw rekening waarop u de alimentatie kreeg
 • als u zelfstandige ondernemer bent, moet u een kopie van de IB-aangifte over 2021 meesturen
 • bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen (ook die in het buitenland) van de maand vóór de aanvraag. Op de afschriften moet het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen te zien zijn
 • bewijzen van uw overige vermogen
 • bewijzen van alle donaties voor de kosten voor energie die u in 2022 heeft ontvangen
 • bewijzen van ontvangen geld van anderen voor de kosten voor energie
 • bedrag dat u in januari 2022 al heeft betaald (voorschot). Dit mag een rekening zijn van uw energiebedrijf, maar ook een kopie van uw bankafschrift waarop dit te zien is
 • de verhoging(en) van het voorschot. Dit mag ook een rekening zijn van uw energiebedrijf of een kopie van uw bankafschrift waarop dit te zien is
 • De laatste rekening van een jaar van uw energiebedrijf. Deze moet u ook inleveren als u elke maand een vergoeding aanvraagt. Als u deze nog niet heeft, lever dan het contract in dat u nu heeft 
 • Gebruikt u extra stroom voor uw gezondheid? Stuur een bewijs van de vergoeding voor stroom die u iedere maand van uw zorgverzekering krijgt 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.