Uitkering voor oudere werklozen

Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Heeft u een WW-uitkering ontvangen? Dan heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering. 

Voorwaarden

  • u bent geboren vóór 1965. 
  • u heeft geen inkomsten of een inkomen lager dan het sociaal minimum. Het inkomen van uw partner telt ook mee. 

Daarnaast voldoet u aan minstens 1 van de volgende voorwaarden: 

  • u bent op of na uw 50ste jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de leeftijd om met pensioen te kunnen gaan. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. 
  • u heeft op of na uw 50ste recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was. 
  • u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005 (voor de komst van de WIA) een IOAW-uitkering. 

Aanvragen

U vraagt de IOAW-uitkering aan op Werk.nl van het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag naar ons door. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.