Regels voor gebouwen of grond

Soms heeft de gemeente regels voor wat u met een gebouw of stuk grond mag doen. Bijvoorbeeld als een gebouw heel oud is en de gemeente het wil beschermen. Deze regels heten publiekrechtelijke beperkingen. Wilt u weten voor welke grond of gebouwen zulke regels gelden? Kijk dan op de website van het Kadaster.

Voorbeelden

Voorbeelden van gebouwen of grond waarvan de gemeente of Omgevingsdienst Haaglanden kan bepalen wat u wel of niet mag doen:

  • als het gebouw of de grond een gemeente- of rijksmonument is. Dit betekent dat het gebouw of de grond vanuit het verleden veel waarde heeft.
  • als niemand meer in het gebouw kan wonen
  • als de gemeente vindt dat de eigenaar het gebouw moet verbeteren
  • als de grond beschermde natuur is (natuurmonument)