Woning of gebouw slopen

Wilt u een woning of gebouw voor een deel of helemaal slopen? Dan moet u dat doorgeven bij de gemeente. Dat heet een sloopmelding. Soms moet u eerst toestemming (omgevingsvergunning) vragen.

Sloopmelding doorgeven

U moet de sloop doorgeven (sloopmelding) als: 

  • het afval van de sloop van een woning, gebouw, bouwwerk of woonwagen meer dan 10 m3 is
  • u asbest wilt verwijderen

U heeft toestemming (een omgevingsvergunning) nodig als: 

  • u een (rijks)monument sloopt 
  • u een gebouw sloopt dat in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat 
  • de sloop niet past bij de plannen voor het gebied (bestemmingsplan) waar u wilt slopen

Een melding van de sloop is gratis. Toestemming (vergunning) voor sloop kost € 200,-. Wilt u toestemming voor het slopen van een monument? Dan betaalt u € 300,25.