Omgevingsvisie

Iedereen in Westland wil graag een fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en de vrije tijd door te brengen. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe ziet die toekomst eruit? Wat is er nodig voor een sterke samenleving, een gezonde woonomgeving en een welvarende gemeente in 2030? U leest het in grote lijnen in de Omgevingsvisie van Westland.

Wensen van inwoners en ondernemers

De Omgevingsvisie bestaat voor een deel uit plannen die we al eerder hebben gemaakt. Daarnaast hebben heel veel mensen met ons meegedacht. Zoals bewoners, ondernemers, experts, raadsleden, buurgemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Veiligheidsregio Haaglanden. Hun wensen en ideeën vinden we belangrijk voor de toekomst van Westland. Waar mogelijk hebben we ze meegenomen in de visie.

Een nieuwe wet

De Omgevingsvisie is er niet zomaar, maar is het gevolg van een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet geeft bewoners en ondernemers meer ruimte om mee te denken. Bijvoorbeeld als er ideeën zijn voor nieuwe woningen, fietspaden, bedrijventerreinen, horeca of ontwikkeling van de glastuinbouw. De Omgevingsvisie maakt aan iedereen duidelijk of nieuwe plannen passen bij ons beeld van de toekomst van Westland.