Commissie naamgeving (straatnamencommissie)

De straatnamencommissie geeft advies of er een nieuwe straatnaam nodig is. Het advies kan ook zijn dat een bestaande straatnaam uitgebreid moet worden. Bij elke aanvraag voor een nieuwe straatnaam onderzoekt de commissie welke namen geschikt zijn. De commissie houdt dan ook rekening met historische gegevens en andere straatnamen uit de wijk. De commissie vergadert één keer per maand. Iedereen die dit wil mag bij de vergadering aanwezig zijn.

Heeft u een idee voor een nieuwe straatnaam?

Er is tijd nodig voor het onderzoek naar nieuwe en geschikte namen. Stuur daarom uw aanvraag of idee zo vroeg mogelijk in. Stuur uw aanvraag of idee naar adres@gemeentewestland.nl. Vermeld in ieder geval:

  • Uw naam en telefoonnummer.
  • De locatie van uw voorstel. Bijvoorbeeld de naam van het bouwproject of al bestaande straten in de buurt.
  • De straatnaam die u voorstelt.
  • De reden waarom u vindt dat deze straatnaam geschikt is.