Agenda Commissie Naamgeving

Donderdag 11 november 2021

Tijd: 16.30 uur - 18.00 uur
Locatie: Ruimte LGS-0-L.49 (Paprika)
Voorzitter: de heer G.H.C. Witkamp
Ambtelijk secretaris: mevrouw M.S. Choelhai
Aanmelden: adres@gemeentewestland.nl

Agendapunten

 • Opening en mededelingen
 • Vaststellen agenda
 • Inspreekrecht
 • Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 7 oktober 2021
 • Doornemen actielijst
 • Criteria verzetshelden --> discussienota
 • Bespreken Honderdland te Maasdijk
 • Bespreken Westmade Noord te Monster – fase 11 woningen
 • Bespreken De Kreken te Poeldijk
 • Bespreken Watergat te Monster
 • Public relations (pr)
 • Nieuwe plannen / ingekomen stukken
 • Rondvraag
 • Sluiting

LET OP In verband met het coronavirus zal de zitting van de commissie Naamgeving niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Wanneer u bij de bespreking van een agendapunt bij de commissie Naamgeving aanwezig wilt zijn, neem dan contact op met mevrouw M.S. Choelhai via 0174-672462 of adres@gemeentewestland.nl