Agenda Commissie Naamgeving

Agenda donderdag 1 april 2021
Tijd: 16.30 uur - 18.00 uur
Locatie: Op afstand

Agendapunten

 • Opening en mededelingen
 • Vaststellen agenda
 • Inspreekrecht
 • Vaststellen verslag vorige vergadering
 • Bespreken actielijst
 • Bespreken criteria t.b.v. vernoemen straatnamen naar verzetshelden
 • Benoemen nieuwe straatnaam in Naaldwijk Centrum, ten behoeve van een project nabij Dijkweg 11
 • Bespreken mogelijke toekomstige straatnamen project Westmade Noord te Monster
 • Public relations
 • Ingekomen stukken
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

LET OP In verband met de uitbraak van het coronavirus en het sluiten van de gemeentehuizen als gevolg daarvan, zal de zitting van de commissie Naamgeving niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Wanneer u bij de bespreking van een agendapunt bij de commissie Naamgeving aanwezig wilt zijn, neem dan contact op met mevrouw M.S. Choelhai via 0174-672462 of adres@gemeentewestland.nl