Agenda Commissie Naamgeving

Donderdag 12 mei 2022

Tijd: 16.30 uur - 18.00 uur
Locatie: Ruimte LGS-0-L.49 (Paprika)
Voorzitter: de heer G.H.C. Witkamp
Ambtelijk secretaris: mevrouw M.S. Choelhai
Aanmelden: adres@gemeentewestland.nl

Agendapunten

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Verwelkoming nieuwe burgerleden van de Adviescommissie Naamgeving
  • Inspreekrecht
  • Vaststellen verslag vorige vergadering d.d.11 april 2022
  • Bespreken straatnamen in project Waelpolder te ’s-Gravenzande
  • Bespreken straatnamen in project Westmade Noord te Monster
  • Nieuwe plannen / ingekomen stukken
  • Rondvraag
  • Sluiting