Aanlijn- en muilkorfgebod voor eigenaar Herdershond

De Wateringse eigenaar van een herdershond heeft van burgemeester Arends een aanlijn- en muilkorfgebod gekregen na een bijtincident in een park in Den Haag. Bij dit incident raakte een andere hond gewond. Uit nader onderzoek van de politie is gebleken dat de hond vaker gevaarlijk gedrag vertoont.

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Westland is de burgemeester bevoegd aan een eigenaar of houder van een hond een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen wanneer deze hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk wordt geacht. Dit houdt in dat de hond alleen kort aangelijnd en behoorlijk gemuilkorfd in de openbare ruimte van de gemeente Westland of op het terrein van een ander mag lopen.

Als de eigenaar zijn hond niet aangelijnd houdt, moet hij een dwangsom betalen van € 2.000, met een maximum van € 4.000. Als de hond niet aangelijnd én niet gemuilkorfd is, bedraagt de dwangsom € 4.000. Dit is tevens het maximale bedrag. Als het maximale dwangsombedrag is bereikt, kan de burgemeester bij herhaling van de overtreding aangifte doen bij de politie en volgt een strafrechtelijk traject.