Aanslag gemeentelijke belastingen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Westland ontvangen vanaf half februari een aanslagbiljet met de gemeentelijke heffingen voor 2023. Op dit biljet staan de onroerende-zaakbelasting (ozb), rioolheffing en voor huishoudens de afvalstoffenheffing vermeld. Ook is hierop de nieuwe WOZ-waarde te vinden. Inwoners die zich daarvoor hebben aangemeld bij mijnoverheid.nl ontvangen de aanslag in hun digitale berichtenbox.

Stijging woonlasten

De woonlasten in Westland voor een eigenaar/bewoner, die bestaan uit ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing, stijgen in 2023 licht met gemiddeld 0,3%. Dit is ruim onder het inflatiepercentage. De woonlasten voor huurders dalen dit jaar zelfs met gemiddeld 0,7%. “We zijn blij te melden dat in deze toch onzekere tijden, met stijgende kosten en energielasten, de woonlasten in Westland met niet meer dan 0,3% stijgen en de huurlasten zelfs dalen”, aldus wethouder Ben van der Stee.

Belastingzaken online inzien en regelen

Via de Digitale Belastingbalie van de gemeente Westland kunnen inwoners en ondernemers een groot deel van de gemeentelijke belastingzaken zelf online inzien en regelen. Hier is snel en gemakkelijk 24/7 informatie beschikbaar en kunnen online zaken geregeld worden, zoals:

  • direct online betalen van de belastingaanslag
  • raadplegen van taxatieverslagen met de WOZ-waarde en belastingaanslagen
  • aan- of afmelden automatische incasso
  • bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde of belastingaanslag
  • verzoek om kwijtschelding indienen

Inwoners loggen in met hun DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord.

Digitale Belastingbalie ook voor ondernemers

Ook ondernemers kunnen hun belastingzaken regelen via de Digitale Belastingbalie. Zij loggen in met eHerkenning. Het is een veilige manier van inloggen voor ondernemers voor de aangeboden digitale diensten van de overheid. Westlandse ondernemers die nog geen eHerkenning hebben kunnen deze aanvragen via de website eherkenning.nl.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Om te bepalen of inwoners voor kwijtschelding in aanmerking komen, kijkt de gemeente eerst naar het vermogen. De gemeente Westland heeft met ingang van 2023 de vermogensnorm verhoogd tot wat maximaal is toegestaan. Dit betekent dat er bij een verzoek om kwijtschelding meer geld op de bankrekening(en) mag staan. Hierdoor komen meer inwoners in aanmerking voor kwijtschelding. Wanneer het vermogen niet voldoende is om de belasting te betalen rekent de gemeente het bedrag wat iemand per jaar kan missen (betalingscapaciteit) uit. 80% hiervan moet gebruikt worden om de belasting te betalen.

Vragen over WOZ-waarde?

Wie vermoedt dat de WOZ waarde van de woning / het bedrijfspand te hoog is, kan daar bezwaar tegen maken. Toch is het makkelijker om eerst even te bellen met de gemeente via: 14 0174. De medewerker van de gemeente noteert de contactgegevens en maakt een terugbelafspraak. Op deze manier staan mensen niet te lang in de wacht en heeft de medewerker die terugbelt direct de juiste informatie om te kunnen helpen.

Alle informatie is te vinden op het aanslagbiljet of op de pagina belastingen. In een animatie legt de gemeente uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt. Bekijk hier de animatie.