Bestuurlijke maatregelen tegen illegaal vuurwerk en ongeregeldheden

In aanloop naar de jaarwisseling heeft burgemeester Arends tot nu toe aan negen personen een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat zij zich opnieuw misdragen. Een deel van de dwangsommen is opgelegd in verband met het in bezit hebben en afsteken van illegaal vuurwerk op verschillende plekken in Westland. Ook personen die de openbare orde hebben verstoord tijdens bijvoorbeeld de feestweken of de intocht van Sinterklaas in De Lier of deel uitmaken van overlastgevende groepen jeugd hebben een last onder dwangsom ontvangen. De dwangsommen variëren van € 1.000 tot € 10.000. 

Het opleggen van bestuurlijke maatregelen vormt een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de politie, het openbaar ministerie en de gemeente op de jaarwisseling. Doel is de negatieve kanten van de jaarwisseling zoveel mogelijk in te perken, zodat er echt sprake is van een feest.

Gebiedsverboden en waarschuwingen

Naast de lasten onder dwangsom legde de burgemeester aan een drietal personen een gebiedsverbod op, omdat de inschatting is dat hun aanwezigheid in een bepaald gebied tijdens de komende jaarwisseling leidt tot ordeverstoringen. Vijf Westlanders ontvingen een waarschuwingsbrief in verband met betrokkenheid bij vuurwerkoverlast. Bij een volgende constatering van de overtreding zal de burgemeester overgaan tot handhavend optreden. 

Verder heeft de burgemeester 19 personen een herinneringsbrief gestuurd. De brieven zijn gericht aan personen die bij de laatste jaarwisseling een gebiedsverbod of een dwangsom opgelegd hebben gekregen in relatie tot het bezit/de verkoop van illegaal vuurwerk of vernielingen in de openbare ruimte. In de brieven herinnert de burgemeester deze personen eraan dat de vorig jaar opgelegde dwangsommen nog steeds gelden en dat hij niet zal schromen handhavend op te treden.

Politieactie

Vorige week heeft de politie bij controle in een aantal woningen en bedrijfspanden in Westland 176 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. De burgemeester treft ook hierop bestuurlijke maatregelen.

Melden loont

De politie kwam de meeste overtreders op het spoor dankzij meldingen door inwoners. De opslag van grote hoeveelheden professioneel vuurwerk in een woonomgeving is zeer gevaarlijk. Daarom wordt dit zowel bestuurlijk als strafrechtelijk keihard aangepakt. Een last onder dwangsom is bedoeld om herhaling van de overtreding te voorkomen.