Bijeenkomst tuinbouwondernemers

Vanmiddag gingen specialisten van de gemeente om tafel met tuinbouwondernemers in het World Horti Center. Doel van de bijeenkomst; de klokken gelijkzetten met betrekking tot de grootste barrières voor verduurzaming in de glastuinbouw. We trekken gezamenlijk op om knelpunten weg te nemen.

Het was een dynamische middag vol opbrengsten. Dit krijgt zeker een vervolg.