Burgemeester Arends op handelsmissie naar Vietnam

Deze week is burgemeester Bouke Arends in Vietnam, als onderdeel van een economische missie. Vorige week werd bekend dat het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Vietnam is geannuleerd, maar dat de missie van de ministers Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Van der Wal (LNV) wél door zou gaan. Duurzame landbouw en voedselveiligheid zijn belangrijke thema’s tijdens het bezoek.

Als burgemeester van de gemeente met het grootste en meest moderne glastuinbouwcluster ter wereld, is Arends in Vietnam om deuren te openen voor het Westlandse bedrijfsleven. Ook praat hij over nauwere samenwerking met het lokale bestuur in de regio Lam Dong. De Westlandse glastuinbouwsector onderhoudt al jaren een goede band met de regio Lam Dong. In de toekomst willen overheden en bedrijfsleven nog meer gaan samenwerken. Kennis delen op het gebied van technologie, water, klimaat en onderwijs staat daarbij centraal. Later dit jaar leggen we die afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Delegatie

Burgemeester Arends bezoekt Vietnam samen met Dutch Greenhouse Delta, een grote groep bedrijven uit Nederland en de Nederlandse landbouwraad in Vietnam.

Glastuinbouwkennis over de wereld verspreiden

Lam Dong is niet het eerste buitenlandse gebied waar wij nauw mee samenwerken. Zo hebben we al jaren een nauwe band met Kochi. Tot vorig jaar brachten maar liefst 324 mensen uit deze Japanse tuinbouwregio al een bezoek aan Westland. Steeds met de bedoeling om kennis over glastuinbouw met elkaar te delen, samenwerking tussen bedrijven te stimuleren en te kijken op welke gebieden we elkaar kunnen versterken. Zo’n samenwerking wil Westland ook opbouwen met Lam Dong. Uiteraard met een grote rol voor ons bedrijfsleven en de kennisinstellingen.