Drieëntwintig personen hebben Nederlandse nationaliteit gekregen

Op 2 november zijn 23 personen, 16 volwassenen en 7 kinderen, Westlander geworden. Ten overstaan van burgemeester Bouke Arends werd tijdens de naturalisatieceremonie, de Verklaring van Verbondenheid afgelegd. Hiermee geven de nieuwe Nederlanders aan alle rechten en plichten te erkennen die bij het Nederlands staatsburgerschap horen. Om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen moet onder andere het inburgeringstraject worden doorlopen. Daarbij moeten de kandidaten aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en cultuur en leggen zij een taaltoets af.