Echtpaar Mostert-Quist 60 jaar getrouwd

Echtpaar Moster-Quist uit De Lier was op 21 augustus jl. 60 jaar getrouwd. 
Wethouder Van Staalduinen ging bij hen langs om hen namens het gemeentebestuur van harte te feliciteren met hun diamanten huwelijk.