Echtpaar Van der Kaaij-de Jong 60 jaar getrouwd

Echtpaar Van der Kaaij-de Jong was  op 17 oktober 60 jaar getrouwd.
Wethouder Ferwerda ging bij hen langs om hen namens het gemeentebestuur van harte te feliciteren met hun diamanten huwelijk.