Energietoeslag 2023 aanvragen

De Energietoeslag 2023 kan nog aangevraagd worden tot en met 30 juni 2024. Daarna is het niet meer mogelijk om de Energietoeslag 2023 aan te vragen. De energietoeslag is extra geld voor inwoners met een laag inkomen om te helpen bij het betalen van de energierekening.

U heeft recht op de Energietoeslag 2023 als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u woont in de gemeente Westland (op de peildatum: 1 december 2023);
  • u was op 1 december 2023 minimaal 21 jaar oud;
  • u had op dat moment een inkomen dat lager was dan 120% van het sociaal minimum;
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
  • u bent de hoofdbewoner van uw woning (dit blijkt uit een huur- of koopovereenkomst;
  • u betaalt kosten voor energie.

U kunt de Energietoeslag 2023 maar één keer ontvangen. Als u in december 2023 of daarna de Energietoeslag 2023 (dit is € 800,-) al heeft ontvangen, dan hoeft u nu geen aanvraag in te dienen. Heeft u al een aanvraag voor de Energietoeslag 2023 ingediend, maar is deze afgewezen? Dan heeft u hier geen recht op. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Meer informatie vindt u op onze website. Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Bel dan met de gemeente via 14 0174.