Gratis Kennisavond Warm Westland op 14 november

Een avond over nieuwe energie en energie besparen

Woningeigenaren vanuit Monster en geïnteresseerden uit andere kernen zijn van harte welkom op dinsdag 14 november 19:00 -21:00 uur in de Noviteit in Monster. Er gaat de komende maanden veel in Monster gebeuren op het gebied van duurzaamheid en de gemeente wil de bewoners hier graag over informeren en met hen in gesprek.

Tijdens deze avond wordt informatie gedeeld over de mogelijkheden rondom energie besparen, wordt uitgelegd wat een warmtenet is en hebben de bewoners de mogelijkheid om hun ideeën en vragen te delen. De avond is voor bewoners uit Monster extra interessant omdat hier de uitrol van het warmtenet voor Westland gaat starten.

Programma

19:00 inloop met koffie en thee
19:30 opening door wethouder Pieter Varekamp
19:45 presentatie HVC - wat is een warmtenet
20:00 thematafels  
21:00 einde

Thematafels

Via thematafels kan er informatie worden ingewonnen over allerlei onderwerpen en kunnen bewoners zich uitspreken over hun wensen voor Monster.  

Energiecoaches

Maak kennis met de vrijwillige Energiecoaches die informatie delen over isoleren en energie besparen. Er kunnen direct afspraken worden gemaakt voor een scan of technisch advies.

FIXbrigade Westland

De FIXbrigade start in Westland, waarbij Monster als eerste kern aan de beurt is. De brigade is een samenwerking tussen Vitis Welzijn, Patijnenburg en gemeente Westland. De “fixers” brengen gratis kleine energiebesparende maatregelen aan in woningen. Op 14 november vindt de kick-off plaats.

Isoleren en subsidies

Informatie over isolatiemaatregelen en uitleg over welke subsidie kan worden aangevraagd vanaf nu en vanaf 1 januari 2024. Ook is er een inkoopactie voor isolatie en glas waarover extra informatie kan worden ingewonnen. Daarnaast is er voorlichting over de Energiebespaarlening vanuit de Rijksoverheid.

HVC en Arcade

Meer informatie over warmtenetten en welke plannen er voor Monster zijn. Woningcorporatie Arcade is zeer betrokken bij de duurzame ontwikkelingen in Monster. Huurwoningen van Arcade worden als eerste aangesloten op het warmtenet. Zij zijn daarom ook aanwezig om geïnteresseerden hierover te informeren.  

Klimaat, Groen en vleermuizen

Met een watertafel laten we zien wat verharding doet met een wijk. Daarnaast is er aandacht voor het belang van groen, de biodiversiteit en afwatering. Ook is er op dit moment een onderzoek gaande naar vleermuizen in Monster. Heeft u ze gezien? We noteren dit graag.

Inventarisatie Staat van je huis

Hoe ver bent u met isoleren? We willen dit graag weten. Bewoners in Monster hebben een brief gehad met het verzoek dit online in te vullen. Neem de brief mee en wij helpen u met het invullen van de enquête.

Ideeën Monster

Een tafel waar mensen andere wensen over Monster kwijt kunnen. En wilt u ook in de toekomst mee blijven denken? Wordt dan onderdeel van onze denktank.

Toegang: gratis inschrijven vooraf is noodzakelijk via www.westlandwoontduurzaam.nl/warmwestland.  Het aantal plaatsen is beperkt en iedereen die zich aanmeldt krijgt een duurzame attentie.

Meer informatie op www.westlandwoontduurzaam.nl of via Instagram en Facebook @westlandwoontduurzaam

Over Westland Woont Duurzaam

Westland Woont Duurzaam is een initiatief van gemeente Westland om Westlanders te motiveren te verduurzamen, zowel particulier als zakelijk. Via de website wordt informatie gedeeld over duurzaamheid, subsidies en vergunningsaanvragen en kunnen vragen gesteld worden.