Inwoners genieten enorm van onze kust, meedenken over de toekomst is daarom belangrijk

De 8 kilometer strand, zee en duinen zijn voor veel inwoners een fijne plek om te ontspannen, er te sporten of wandelen. Wij werken met veel betrokkenen aan een kustvisie. Binnenkort mag iedereen zijn of haar ideeën voor de toekomst van de kust voorstellen. Wethouder Anko Goudswaard geeft meer uitleg over de kustvisie en vertelt waarom steun van inwoners zo belangrijk is.

“De kustvisie helpt ons als gemeente om belangrijke beslissingen over het kustgebied makkelijker te kunnen nemen,’’ begint de wethouder te vertellen. Hij is verantwoordelijk voor toerisme en recreatie. “De kustvisie geeft veel duidelijkheid over wat er in de toekomst wél en niét kan. Er zijn veel onderdelen in het plan. Die hebben ook met elkaar te maken. Meer bezoekers trekken zorgt bijvoorbeeld ook voor meer verkeer. We staan daarom stil bij onderwerpen als: Hoe houden we het strand bereikbaar op zomerdagen? Kunnen strandtenten ook in de winter blijven staan? Kunnen de leveringen bij strandtenten met minder overlast voor natuur en inwoners? Maar denk ook aan hoe we Nederland kunnen beschermen tegen overstromingen. Daarbij zijn strand, duinen en de Zandmotor belangrijk. Ook kwetsbare natuur willen we behouden. De kust van onze gemeente hoort bij het Nationaal Park Hollandse Duinen en Natura2000 gebied. Per onderwerp maken we keuzes voor de toekomst in de kustvisie.”

Per onderwerp maken we keuzes
“Het gaat om het hele gebied van de Westlandse stranden en duinen. Vanuit de zee ongeveer één kilometer het land in,” vervolgt Goudswaard. “Inmiddels hebben we met alle ondernemers en betrokken organisaties gesproken. Dat zijn er heel wat! De Provincie Zuid-Holland, Nationaal Park Hollandse Duinen, stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap, Dunea, het Hoogheemraadschap, de KNRM, de Reddingsbrigade, Fietsersbond en ook gemeente Den Haag en Rotterdam,’’ somt hij op. “En nu zijn de inwoners aan zet!”

Kansen en knelpunten
Op maandag 22 mei is er een avond gepland voor bewoners om samen na te denken over de kust. “We beginnen met twee presentaties en daarna kan iedereen kansen en knelpunten per onderwerp noemen,’’ vervolgt hij. “Dat gebeurt in kleinere groepjes. Natuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, veiligheid op zee, bereikbaarheid en parkeren zijn de thema’s.” Na deze avond gaat de gemeente binnen drie maanden het plan verder uitwerken. Dat wordt aan de commissie economie van de gemeenteraad voorgelegd. “Daar krijgen we reacties op en uiteindelijk gaat die visie met aanpassingen naar de hele gemeenteraad. Als die akkoord gaat, wordt het toekomstplan definitief. Daarna volgt een actieplan voor de komende jaren. Zo kunnen we verder om beslissingen te maken.”

Steun
Tot slot benadrukt de wethouder: “Inwoners genieten enorm van onze kust, meedenken over de toekomst is daarom belangrijk. Ze zijn de vaste bezoekers op het strand en merken ook als eerste de veranderingen. Ieders mening telt. Alleen dan krijgen we steun voor de toekomstplannen en is er duidelijkheid voor alle partijen. Door nu samen na te denken zorgen we ervoor dat iedereen straks van de stranden en duinen kan blijven genieten.”

De inwonersavond vindt plaats op maandag 22 mei vanaf 19.00 uur in Dorpshuis Het Vrondel, De Wurft 1, Ter Heijde. Aanmelden en informatie is te vinden op gemeentewestland.nl/kustvisie.