Last onder dwangsom voor afsteken en bezit illegaal vuurwerk

Twee mannen uit Naaldwijk en Poeldijk hebben elk een last onder dwangsom opgelegd gekregen voor het in bezit hebben en afsteken van illegaal vuurwerk.

De politie zag de mannen het illegale vuurwerk in de categorie F2 en F4 eind december op straat afsteken. Bij een van de mannen werd in de ouderlijke woning meer illegaal vuurwerk aangetroffen. Het bezit en de opslag van dit vuurwerk is in strijd met de Wet economische delicten en het Vuurwerkbesluit.

De lasten onder dwangsom zijn opgelegd om herhaling van de overtredingen te voorkomen. Als de mannen opnieuw de fout ingaan, moeten zij € 400 euro betalen. Bij een tweede herhaling kan de burgemeester een nieuwe, hogere dwangsom opleggen.