Last onder dwangsom voor handel in drugs

Een inwoner van Den Haag heeft van burgemeester Bouke Arends een last onder dwangsom opgelegd gekregen, omdat hij een grote hoeveelheid harddrugs in zijn auto had liggen. Dat is op grond van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden. Deze dwangsom is een boete die betaald moet worden als de persoon zich niet aan de veroordeling houdt en weer dezelfde fout maakt.

De politie kreeg de man in het vizier na verdacht gedrag in Scheveningen. De politie volgden de man naar Westland. Toen ze hem in Poeldijk staande hielden, bleek hij zakjes met wit poeder in zijn auto te hebben liggen. Een test wees uit dat het cocaïne/crack was. 

De dwangsom is €5.000 per overtreding, tot een maximum van € 20.000. De dwangsom is opgelegd zodat de persoon de overtreding niet herhaalt. Als de €20.000 is betaald maar de overtreding wordt herhaald, dan kan de burgemeester een nieuwe, hogere dwangsom opleggen.

Beperken criminele bewegingsvrijheid

De handel in en het gebruik van drugs hebben slechte gevolgen voor de volksgezondheid. Het is ook een gevaar voor de openbare orde en veiligheid vanwege het geweld dat erbij komt kijken. De burgemeester en veiligheidspartners willen daarom mensen in de criminaliteit zijn zo min mogelijk ruimte geven hiervoor.

De dwangsom die door de burgemeester is opgelegd, staat los van de strafrechtelijke vervolging van de overtreder.