Naturalisatiebijeenkomst telt 43 nieuwe inwoners

Op 24 augustus zijn 43 inwoners uit onze gemeente, waaronder 9 kinderen, officieel Nederlander geworden. Ten overstaan van locoburgemeester Ben van der Stee werd tijdens de naturalisatieceremonie de Verklaring van Verbondenheid afgelegd. Hiermee geven de nieuwe Nederlanders aan alle rechten en plichten te erkennen die bij het Nederlands staatsburgerschap horen. Om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen moet onder andere het inburgeringstraject worden doorlopen. Daarbij moeten de kandidaten aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en cultuur en leggen zij een taaltoets af.