Nieuwe afspraken om huisuitzettingen huurders te voorkomen

Wethouder Barend Rombout ondertekende dinsdag 16 mei samen met vier woningcorporaties het convenant ‘Laatste Kans Beleid’. Samen met corporatie Arcade, corporatie Wassenaarsche Bouwstichting, corporatie Wonen Midden-Delfland en corporatie Wonen Wateringen zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Het gezamenlijke doel: huisuitzettingen van huurders zoveel als mogelijk voorkomen.

Huisuitzetting

Een reden voor een huisuitzetting kan bijvoorbeeld zijn wanneer een inwoner teveel schulden heeft (opgebouwd) en dus de huur niet meer kan betalen. Gemeente Westland werkt al actief samen met deze organisaties om in een vroeg stadium inwoners te kunnen helpen met hun (eerste) geldproblemen. Dit valt onder Vroegsignalering.

Nieuwe afspraken

Met deze nieuwe afspraken wordt de samenwerking nog intensiever. Zo kan het zijn dat er al huisbezoeken worden ingepland ook al is de huur de enige schuld die een inwoner op dat moment heeft.

Wethouder Rombout: “We hebben samen een belangrijk doel: dat eerste kleine geldproblemen niet steeds groter en groter worden. Er is hulp bij geldzorgen. Door deze samenwerking nog wat extra kracht bij te zetten hopen we inwoners nog eerder en beter te kunnen helpen. Zo voorkomen we dus ook dat een huisuitzetting nodig is ”