Nieuwe woonwijk in Heenweg

In Heenweg komt aan de Hyacintstraat de nieuwe woonwijk ‘De Nieuwe Tuin’. Om meer woningzoekers de kans te geven om hier te wonen is het woonaanbod aangepast. De 76 woningen bestaan nu uit 32 grondgebonden woningen, 10 koopappartementen en 34 sociale huurappartementen. De start van de bouw is deze zomer gepland en oplevering in het vierde kwartaal van 2024.   

De voorbereidende werkzaamheden voor de woningbouw zijn gestart. De grote kas naast het Open Huis is gesloopt en de grond wordt klaargemaakt om op te bouwen. Op de plek van voormalig Partycentrum Open Huis is een groen park met sporttoestellen gepland. Op verzoek van bewoners blijft er ruimte voor een hondenuitlaatplek. Daarnaast is het plan om op het huidige trapveldje een overdekte sportzaal (fitbox) te maken. Als alle plannen zijn uitgevoerd heeft Heenweg er een nieuwe wijk bij, met ruimte om te ontmoeten en te bewegen in een groene omgeving.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw in Heenweg is op 22 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan zet de glastuinbouwlocatie om naar woningbouw. Het plan ligt voor de wettelijke periode van 6 weken ter inzage.

Contact

Kijk voor meer informatie over de verkoop van de woningen op de projectwebsite van ontwikkelaar Weboma (denieuwetuinheenweg.nl). De verhuur van de appartementen loopt via Arcade (arcadewonen.nl).