Home/Actueel / Nieuws/   Brief burgemeester aan alle Westlanders

Brief burgemeester aan alle Westlanders

Publicatiedatum: dinsdag, 29 september 2020

Beste Westlanders,

Sinds dinsdag 29 september 18.00 uur gelden er landelijk nieuwe, verzwaarde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen hebben zeker invloed op ons dagelijks leven. We zijn weliswaar gelukkig nog niet terug bij de maatregelen die aan het begin van de coronacrisis van kracht waren, maar als het coronavirus niet wordt teruggedrongen gaan we wellicht wel weer die kant op. Niemand wil weer terug naar de situatie van toen en eigenlijk wil ook niemand de nieuwe maatregelen die nu gelden. We kunnen echter niet voorbijgaan aan het feit dat het aantal besmettingen toeneemt en daarmee ook het aantal personen dat in een ziekenhuis belandt. Het aantal coronapatiënten op de intensive care  in onze regio is weliswaar laag, maar loopt wel op.
Samen staan we voor de taak te zorgen dat het aantal besmettingen afneemt en er geen overbelasting van de zorg gaat plaatsvinden. We doen het voor het zorgpersoneel, voor de kwetsbare medemens én voor patiënten met andere klachten die dan niet behandeld kunnen worden.

Om mij heen hoor ik verschillende geluiden over de aanpak, het verloop van de epidemie en de gevolgen voor de zorg. Ik zeg u eerlijk, ook ik heb af en toe last van twijfel. En ook ik ben eerlijk gezegd wel klaar met corona. En toch sta ik achter de nieuwe maatregelen. Ik zie de snel stijgende toename van mensen die besmet zijn. Ik ken – net als velen - ook de zorgen als het gaat om patiënten die geen corona hebben maar wel een behandeling nodig hebben. In het begin van de corona-epidemie behoorde Westland in de regio tot de koplopers als het gaat om het aantal besmettingen en overlijdens. Met een duidelijke en heldere aanpak zijn we met elkaar in Westland in staat gebleken het tij te keren. Deze maatregelen waren niet leuk of plezierig, maar ze hebben wel gewerkt. Inmiddels behoren we niet meer tot de koplopers en dat is een grote prestatie van ons allemaal. Een prestatie waar ik u nogmaals voor wil bedanken.

We doen het in Westland naar verhouding beter dan gemiddeld. Het is daarom wrang te zien dat bijvoorbeeld de horeca te maken krijgt met maatregelen die leiden tot minder omzet. Of dat sportverenigingen de kantines moeten sluiten en geen toeschouwers mogen toelaten. Ik heb met eigen ogen gezien dat de horeca en de sportverenigingen in Westland juist hun stinkende best doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daar heb ik veel waardering voor. Net als voor de organisaties die in de zomer en nu tijdens WestlandOntmoet toch tal van activiteiten hebben georganiseerd, op kleinere schaal dan in vorige jaren.

Westlanders hebben laten zien dat ze met elkaar in staat zijn het aantal besmettingen laag te houden. Daar moeten we mee blijven doorgaan. Ik roep daarom iedereen op samen de schouders er onder te zetten. Daarmee steunen we elkaar, maar bijvoorbeeld ook de horeca en sportverenigingen. Want we willen graag dat de huidige maatregelen snel voorbij zijn. Doe dus geen dingen die een tegengesteld effect hebben Blijf voorlopig even wat verder bij elkaar uit de buurt. Kom niet in grote groepen bij elkaar. Ook niet op plekken waar niet altijd zicht op is. We moeten opnieuw door de zure appel heen bijten.

Hoewel ik met deze brief iedere Westlander aanspreek, heb ik voor één groep nog een speciale boodschap. Speciaal op jongeren doe ik een klemmend beroep de regels na te leven. Geloof me, ik snap hoe vervelend het voor jullie is om niet te kunnen doen wat je wilt. Ik heb zelf kinderen in de leeftijd waarop je in het weekend graag naar een feestje  gaat, met je vriendengroep bij elkaar komt  of een biertje drinkt in de sportkantine. Maar juist jullie inzet is heel hard nodig om dat verrekte coronavirus een halt toe te roepen. Je doet het niet voor jezelf, maar voor de mensen om je heen!

Ik ken Westland en de Westlanders als een gebied en gemeenschap waar mensen naar elkaar omzien. Met de eigenschap dat men zich niet altijd iets aantrekt van regels maar waar men wel verantwoordelijkheid neemt. Ik vertrouw erop dat dit nu ook het geval zal zijn, in de wetenschap dat een mens niet alleen voor zichzelf leeft maar ook verantwoordelijk is voor een ander. Laten we elkaar steunen in deze soms moeilijke tijd. Mag ik vertrouwen op uw/jouw inzet? Alvast dank daarvoor!

Hartelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester van Westland