Home/Actueel / Nieuws/   Westland ontvangt ruim 2 mln euro subsidie om te bouwen voor kwetsbare groepen!

Westland ontvangt ruim 2 mln euro subsidie om te bouwen voor kwetsbare groepen!

Publicatiedatum: maandag, 9 november 2020

Vandaag heeft de gemeente Westland gehoord dat haar subsidieaanvraag van ruim 2 mln euro is toegekend voor het realiseren van huisvesting voor kwetsbare groepen. Dit betreft bijvoorbeeld flexwonen, huisvesting voor arbeidsmigranten en wonen met zorg. De subsidie is onderdeel van de nationale Bouwimpuls, waaruit Westland eerder 3,5 mln euro kreeg toegezegd voor 200 extra bereikbare woningen in Waelpolder.

In mei van dit jaar stelde de Minister van Binnenlandse Zaken, als onderdeel van de Bouwimpuls van de rijksoverheid, een aparte subsidie in voor het stimuleren van bouwen voor kwetsbare groepen. Daarbij werden onder meer flexwonen, huisvesting van arbeidsmigranten, en wonen met zorg met name genoemd.

Wethouder wonen, Van der Stee: “We zijn zeer verheugd dat ook deze subsidieaanvraag door het ministerie is toegekend, zodat we z.s.m. kunnen gaan bouwen voor alle doelgroepen. Onze fysieke ruimte en financiële mogelijkheden zijn beperkt, juist daarom is het zo belangrijk dat de rijksoverheid bijspringt, om zaken van de grond te krijgen en te versnellen. Nogmaals ik ben blij met deze toekenning.”  

Wethouder glastuinbouw Abee: “De toegekende subsidie helpt ons met de goede inpassing van huisvesting van arbeidsmigranten in de omgeving, die niet leidt tot verdringing op de reguliere woningmarkt.”

Wethouder zorg Vreugdenhil: “Deze subsidie biedt ons de kans om voor onze zorgbehoevenden inwoners projecten sneller en beter te realiseren.

In de aanvraag van het college zijn opgenomen:

  • Een drietal mogelijke locaties voor flexwonen, waaronder de Oostduinlaan in ’s Gravenzande; het doel van de aanvraag is om een gat te dichten tussen de realisatiekosten en de exploitatieverwachtingen van de beoogde investeerder. De verwachting is dat deze financiële impuls in de eerste helft van 2021 tot een begin van realisatie kan leiden.
  • Een drietal locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten, om bij te dragen aan de zorgvuldige en kwalitatieve ruimtelijke inrichting van initiatieven vanuit de markt:
    • Honderdland (ter inzagelegging van de vergunningaanvraag is zojuist afgesloten)
    • Horti Hotel (vergunningsaanvraag ligt thans ter inzage)
    • Oostbuurtseweg De Lier (vergunningaanvraag wordt binnen enkele maanden verwacht)

Locaties voor wonen met zorg waren in eerste instantie in de aanvraag opgenomen, maar zouden niet kunnen voldoen aan een richtdatum start bouw. Mocht dit toch mogelijkheden geven dan zal het college middelen uit de regeling hiervoor alsnog inzetten.

De toekenning van deze subsidie versterkt en versnelt de realisatie van de beleidsvoornemens uit de door de raad in juli vastgestelde Woonvisie.