Home/Actueel / Nieuws/   Een unieke samenwerking tussen Broekpoldereigenaren en overheden

Een unieke samenwerking tussen Broekpoldereigenaren en overheden

Publicatiedatum: woensdag, 11 november 2020

‘Welkom in een klein stukje Westland met grootste plannen’ staat er op een banner langs de veilingroute. Het is duidelijk dat hier iets unieks is gebeurd en staat te gebeuren. Grondeigenaren uit de Broekpolder en overheden hebben de handen ineen geslagen om samen het gebied waar ze trots op zijn toekomstbestendig te maken.

Deze unieke manier van samenwerken, waarbij de Broekpoldereigenaren het initiatief hebben genomen, heeft nog nooit eerder in Nederland plaatsgevonden. Samen hebben zij durven dromen over de Broekpolder in 2040. Dromen die vanaf nu werkelijkheid zullen gaan worden en tot uitvoering worden gebracht.

Wethouder A. Abee: ‘Broekpolder is een breed gedragen en bottom-up initiatief vanuit de inwoners, wij ondersteunen dat van harte. De initiatiefnemers weten waar ze het over hebben, namelijk over hun eigen leefomgeving, wat ze willen en hoe ze dat willen bereiken. Daar heb ik bewondering voor en dat  ondersteun ik, natuurlijk binnen de kaders van wat wettelijk mogelijk is. Dit initiatief laat zien dat prettig wonen in de toekomst hand in hand moet gaan met een toekomstbestendige glastuinbouwsector, goede bereikbaarheid, energietransitie en duurzaam waterbeheer. Chapeau voor de initiatiefnemers!’

Maandag 26 oktober is het convenant getekend tussen de coöperatie Broekpolder2040 (vertegenwoordiging van de Broekpoldereigenaren) en de gemeente Westland, de Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. Tijdens deze ochtend hebben de vier bestuurders digitaal het convenant getekend en is de samenwerking officieel gestart. In dit convenant zijn meerjarige afspraken tussen de coöperatie en de overheden geregeld over samenwerking, planvorming- en ontwikkeling en ondersteuning.

De samenwerking tussen de overheden en de coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van de Broekpolder tot een gebied waarin er een goede balans is tussen wonen & werken, bedrijven continuïteitsperspectief hebben en bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving. Alle eigenaren binnen de polder kunnen lid worden van de coöperatie en meedenken/meewerken aan de ontwikkeling van de polder.

Hoogheemraad P. Ouwendijk geeft aan: ‘Ik ben enthousiast over dit initiatief, een eerste echte ‘burgeromgevingsvisie’. Water is een onlosmakelijk en belangrijk onderdeel van het gebied. Mooi dat het initiatief vanuit de bewoners en ondernemers uit het gebied is gekomen, een voorbeeld voor anderen. Voor ons is het een kans om te leren in dit gebiedsproces a la nieuwe omgevingswet. Het is van belang om water vroegtijdig in de planvorming te betrekken. We willen meedenken bij innovaties, bijvoorbeeld op het vlak van gietwatervoorziening, en kunnen ook onze opgaven op het gebied van waterberging en wateroverlast inbrengen en gezamenlijk oplossen. Zo kunnen we nu en in de toekomst in het gebied veilig blijven wonen, werken en recreëren.’

Gedeputeerde A. Bom-Lemstra vult hierbij aan: ‘Samenwerking loont, dat is hier in Broekpolder bij uitstek te zien. Ondernemers, inwoners en overheden hebben hier vanuit eigen expertise, ervaring en netwerk een bijdrage geleverd aan het toekomstplan voor het gebied. Ik ben er trots op dat we dat vanuit de provincie hebben kunnen ondersteunen. En dat het niet blijft bij een plan, maar we het nu ook samen gaan uitvoeren. Voor een duurzame toekomst van het glastuinbouwgebied.’

Samen veranderen

De Broekpolder is een belangrijk tuinbouwgebied in het Westland. De polder is begrensd door de dorpen Wateringen, Kwintsheul en Honselersdijk en de Bloemenroute N222. Broekpolder is een gebied van 600 hectare, voornamelijk bestemd voor en gevuld met kassen. Daarnaast biedt de polder huisvesting aan 400 gezinnen. De polder heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Daarvoor moet er in de Polder tussen nu en 2040 wel het nodige veranderen.