Home/Actueel / Nieuws/   Brief burgemeester aan inwoners van 75+ in Westland

Brief burgemeester aan inwoners van 75+ in Westland

Publicatiedatum: woensdag, 27 januari 2021

Beste inwoner,

In maart 2020 stuurde ik u een brief naar aanleiding van het coronavirus.  
Inmiddels zijn we beland in 2021 en hebben we te maken met een complete lockdown, die voorlopig nog duurt tot 9 februari. Ons leven is door het coronavirus het afgelopen jaar ingrijpend veranderd.

Deze onzekere en wellicht ook angstige periode duurt veel langer dan we in maart 2020 konden voorzien. Voor u als (oudere) inwoner van onze gemeente gaat deze tijd mogelijk ook gepaard met gevoelens van eenzaamheid en zorg en wellicht ook verdriet. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is en hoe lastig het voelt om het bezoek aan mijn ouders te beperken. En als we er als eens zijn kan ik ze geen kus, knuffel of hand geven. Elke keer weer doet dat misschien nog wel het meeste pijn. Ik mis mijn ouders en u mist ongetwijfeld het bezoek of de aanwezigheid van uw dierbaren.
 
Daarom richt ik mij met deze brief specifiek tot u. Met de start van het vaccineren gaan wij met elkaar een hoopvolle periode tegemoet. We zullen het einde van de tunnel nog niet volgende maand bereiken, maar er is wel perspectief. De tijd dat we weer bij elkaar op de koffie kunnen, een kaartje kunnen leggen of (klein)kinderen en dierbaren kunnen omhelzen komt er echt aan.

Hulp nodig?

Om deze lastige periode door te komen zijn er veel mooie initiatieven ontstaan. Ik wil u daar graag op wijzen, zodat u hiervan gebruik kunt maken als u dat wilt:

  • Coronahulp Westland. Hier bieden Westlanders zich aan om bijvoorbeeld de boodschappen voor u te doen, maar er wordt ook andere hulp aangeboden. Zoek op Facebook de groep Coronahulp Westland.
  • Vitis Vrijwillige inzet. Zij bieden hulp in de breedste zin; boodschappen doen, de hond uitlaten, een spelletje online schaken of gewoon een telefoongesprekje www.westlandvoorelkaar.nl/vitis-staat-klaar of bel 0174-630358.
  • Natuurlijk kunt u ook uw buren vragen/bellen voor een praatje een boodschap.
  • Daarnaast is het ook belangrijk dat u met elkaar contact onderhoudt. Bel elkaar, whatsapp, praat over uw zorgen en help elkaar.

Dankbaar

In deze onzekere periode wil ik ook dank uitspreken naar allen die hun best doen u en andere ouderen door deze lastige periode heen te helpen. Het verzorgend personeel, de thuiszorg, de vrijwilligers en mantelzorgers. Zij verdienen veel waardering en complimenten. Ik zou het zeer op prijs stellen als u deze waardering kunt doorgeven aan úw mantelzorger, vrijwilliger, het verzorgend personeel of uw thuiszorgmedewerker.

Onzekere tijd

We leven in een onzekere tijd. Laten we proberen zo positief mogelijk te blijven.  Maak gebruik van de mogelijkheden en initiatieven die er zijn om elkaar te helpen en met elkaar in contact te zijn.

Ik wens u kracht en sterkte toe om deze coronapandemie met elkaar tot een goed einde te brengen. Vertrouw op uzelf en uw eigen kracht, maar vertrouw ook op de mensen om u heen die het beste met u voorhebben.

Met vriendelijke groet,
 
Bouke Arends
Burgemeester van Westland