Home/Actueel / Nieuws/   Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

Publicatiedatum: donderdag, 20 mei 2021

Gemeente Westland doet mee aan de landelijke verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze wedstrijd in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren, want iedereen moet mee kunnen doen. In Westland wordt al jaren hard gewerkt aan een toegankelijke samenleving voor iedereen.

Gelijkwaardig

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Vijf jaar geleden bekrachtigde Nederland het VN-verdrag Handicap, wat de overheid verplicht zich ervoor in te spannen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Wethouder Piet Vreugdenhil (zorg): ,,Al ver voor die tijd zetten onze gemeente, Platform Gehandicapten Westland (PGW) en andere lokale partners zich in voor een toegankelijke samenleving voor iedereen in Westland. Wij hebben oog voor zaken die voor mensen echt beperkend kunnen zijn. Of dat nu in de openbare ruimte is of online. Hierdoor kunnen ook Westlandse inwoners met een beperking of chronische ziekte hier prettig recreëren, wonen, werken en onderwijs krijgen.”

Vele initiatieven

Op dit moment zijn er in Westland talloze projecten waarin toegankelijkheid de volle aandacht heeft. Zo heeft het PGW, in samenwerking met Vitis Welzijn en de gemeente, stappen gezet in het toegankelijk maken van de wijkcentra. En stimuleert het keurmerk Westland Drempelvrij ondernemers gebouwen toegankelijk te maken. In toekomstige bouwprojecten wordt ook steeds meer nadruk gelegd op toegankelijkheid. Strandopgang Strandweg in Ter Heijde beschikt over extra voorzieningen, zoals een speciaal pad, vertrek van de strandrups, strandrolstoelen en een invalidetoilet, waardoor iedereen kan genieten van het Westlandse strand. Ook scoort Westland hoog in de lijst met gemeenten met de meeste publieke toiletten. ,,Het is slechts een greep uit de vele initiatieven waar ik echt trots op ben”, aldus wethouder Vreugdenhil.

Digitaal toegankelijk

De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan digitale toegankelijkheid. De website van de gemeente staat geregistreerd in het toegankelijkheidsregister en scoort hoog. Daarnaast heeft de gemeente zich eind 2020 aangesloten bij de landelijke campagne Direct Duidelijk met als doel de communicatie naar inwoners toe te verduidelijken.

Procedure verkiezing

Heel Nederland kan meebepalen welke gemeente het meest toegankelijk is. De wedstrijd bestaat uit 3 rondes. In de eerste ronde kunnen alle inwoners een vragenlijst invullen om gemeenten inhoudelijk te beoordelen en op basis van deze vragenlijsten gaan de 12 best scorende gemeenten door naar de tweede ronde. Deze ronde bestaat uit een stemronde, waaruit uiteindelijk 5 finalisten voortkomen. In oktober kiest een vakjury de winnaar. Naast de eretitel, ontvangt de winnende gemeente ook een onderscheiding en toeristische route die voor iedereen toegankelijk is. Stemmen kan tot en met 27 juni via de website van Meest Toegankelijke Gemeente.