Home/Actueel / Nieuws/   Eerste ontwerp bestemmingsplan voor Wateringen Noord ligt ter inzage

Eerste ontwerp bestemmingsplan voor Wateringen Noord ligt ter inzage

Publicatiedatum: woensdag, 26 mei 2021

Voor het gebied Wateringen Noord wordt de eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Het gaat om het gebied tussen de Ambachtsweg, Erasmusweg, Wippolderlaan en Poeldijkseweg. In de nieuwe woonwijk moeten ongeveer 700 woningen, een brede school, zorgwoningen en verpleeghuisplaatsen komen. En natuurlijk is er ook ruimte voor voldoende water en groen.

Inzage bestemmingsplan

Vanaf vrijdag 28 mei kunt u het eerste ontwerp van het bestemmingsplan bekijken. U vindt het op de website ruimtelijkeplannen.nl en het heet: voorontwerpbestemmingsplan Wateringen Noord. Als u wilt reageren op de plannen, heeft u hiervoor de tijd tot en met 8 juli. U kunt daarvoor een zienswijze indienen. Bij het plan staat beschreven hoe dit moet.

Participatie

Het plan wat nu ter inzage wordt gelegd, is onderdeel van de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Wateringen 2030 en de gebiedsvisie uit 2020 voor het gebied Wateringen Noord. Tijdens bijeenkomsten is informatie opgehaald bij omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van direct omwonenden, toekomstige bewoners en ondernemers. Zij hebben meegedacht en meegepraat over de diverse wensen, behoeften en mogelijkheden voor de ontwikkeling van dit gebied. Het voorontwerp bestemmingsplan is de uitwerking hiervan en de uiteindelijke basis voor vergunningverlening. Voor het bestemmingsplan zijn ook onderzoeken wat betreft archeologie, milieu, verkeer en dergelijken verricht.

Vervolg

Na de periode van de inzage wordt het voorontwerp bestemmingsplan verder uitgewerkt naar een ontwerp bestemmingsplan. We hopen dit voor eind 2021 dit plan gereed te hebben. Ook voor dit plan zal er weer een periode van 6 weken zijn waarin iedereen het plan kan inzien en er op kan reageren. Na deze periode wordt het ontwerp bestemmingsplan, het definitieve plan, voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie vindt u op de pagina Wateringen Noord.