Home/Actueel / Nieuws/   Beter voorbereid op extremer weer

Beter voorbereid op extremer weer

Publicatiedatum: maandag, 7 juni 2021

We kunnen verder werken aan  overlast door droogte, hitte en hevige neerslag. Afgelopen dinsdag is namelijk de ‘strategie voor klimaatadaptatie’ vastgesteld door de raad. Dit houdt in dat we verder onderzoeken op welke manier we de ruimte in Westland beter kunnen inrichten om de gevolgen van extremer weer door klimaatverandering te beperken. Wij kunnen dat echter niet alleen, omdat veel grond in Westland van inwoners en ondernemers is.

Inwoners, ondernemers en gemeente moeten aan de slag

Steeds vaker hebben we te maken met extreem weer, zoals lange periodes met zeer warm  en droog weer, maar ook periodes met felle regenbuien. Daardoor ontstaan steeds meer problemen zoals wateroverlast en droogte. Bij alle projecten in de openbare ruimte zoeken we naar oplossingen hiervoor. Denk  aan projecten zoals het vervangen van riolering en onderhoud aan straten en pleinen. Maatregelen zijn onder andere minder asfalt en tegels, aanplanten van extra planten en bomen en het creëren van schaduwrijke plekken.

Naast de maatregelen die wij nemen, is er ook een belangrijke rol voor inwoners en ondernemers om op hun eigen grond maatregelen te nemen om de overlast te beperken. Daarom organiseren we in samenwerking met Steenbreek Westland activiteiten om de hoeveelheid stenen in tuinen te verminderen. Ook kijken we wat er nog meer mogelijk is om inwoners en organisaties te betrekken.

Ambitie voor 2040

“We zijn ambitieus in Westland. We werken er samen met partners aan om in 2040 zoveel mogelijk gebieden ‘klimaatadaptief’ te hebben ingericht,” aldus wethouder Leen Snijders. Dit houdt in dat in 2040 alle belangrijke risicogebieden zijn aangepakt. Ook alle nieuwe ruimtelijke projecten moeten zo zijn gemaakt dat de overlast door klimaatverandering tot een minimum wordt beperkt. Dit is een ambitieuze doelstelling. Om die te behalen is het belangrijk om nauw samen te werken met inwoners en bedrijven en (overheids-)organisaties als het Hoogheemraadschap van Delfland, de Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, GGD Haaglanden, Veiligheidsregio Haaglanden, Waterbedrijf Evides en de woningcorporaties.