Home/Actueel / Nieuws/   Witte anjerperken voor veteranen in Westland

Witte anjerperken voor veteranen in Westland

Publicatiedatum: donderdag, 24 juni 2021

Vanaf vandaag is Westland twee anjerperken rijker. Uit respect en waardering voor de veteranen geeft het college van burgemeester en wethouders invulling aan de oproep van het Nationaal Comité Veteranendag om de veteranen te eren en waarderen met een speciaal anjerperkje dat bloeit in de dagen en weken rondom de Nederlandse Veteranendag, die jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand juni plaatsvindt. Het anjerperk is een plaats waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten. Naast het anjerperk aan de Verdilaan is ook een anjerperkje aangelegd bij het Veteranenontmoetingscentrum in Poeldijk.

In aanwezigheid van onder andere een afvaardiging van de Westlandse veteranen, de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag de heer Smit en Regionaal Militair Commandant West-Midden kolonel Wilming is op donderdag 24 juni het witte anjerperk aan de Verdilaan in Naaldwijk onthuld.

Witte anjer

De witte anjer is al decennialang een symbool voor de Nederlandse veteranen. Naast de aanleg van de witte anjerperken ontvangen ruim 400 veteranen vanuit gemeente Westland, als één van de toonaangevende glastuinbouwgemeentes, een witte potanjer. De anjers zijn bezorgd in samenwerking met de vrijwilligers van Vitis Welzijn Plusbus, Stichting Veteranen Westland en jeugdleden van de Hervormde gemeente Monster. De Westlandse veteranen worden uitgenodigd het witte anjerperk ‘te adopteren’ door de anjer te poten in het perkje.

Met de aanleg van de witte anjerperkjes en de activiteiten er omheen spreekt de gemeente haar waardering uit voor de veteranen en hoopt hiermee op meer zichtbaarheid en aandacht voor veteranen vanuit de samenleving.

Westlandse veteranendag 2021

De Westlandse veteranendag wordt voorlopig uitgesteld naar het najaar van 2021, datum nog nader te bepalen op basis van de coronamaatregelen.

Locaties witte anjerperken

De anjerperken zijn te vinden op twee locaties:

  • Plantsoen aan de Verdilaan, vlak naast het herdenkingsmonument in Naaldwijk (tegenover Raoul Wallenbergplein).
  • Ontmoetingscentrum Stichting Veteranen Westland, Van Bergenhenegouwenlaan 2, Poeldijk (ingang achterzijde Terwebloem).