Home/Actueel / Nieuws/   Week van de Veiligheid 2022

Week van de Veiligheid 2022

Publicatiedatum: maandag, 10 oktober 2022

Deze week is het de Week van de veiligheid. Daarin staan we stil bij verschillende veiligheidsonderwerpen. Samen met onze veiligheidspartners brengen we de belangrijkste veiligheidsonderwerpen voor onze regio onder de aandacht bij onze inwoners en ondernemers. Dit jaar staan de onderwerpen ‘cyber en digitale veiligheid’ en ‘ondermijning’ centraal. Deze onderwerpen raken ons en onze Westlandse samenleving steeds meer. Het is daarom belangrijk te weten wat we moeten doen als we hiermee te maken krijgen.

Cybercriminaliteit

De afgelopen periode is wel duidelijk geworden dat criminelen niet alleen op inbrekerspad gaan. Steeds meer gaan ze vanachter hun computer of telefoon op zoek naar slachtoffers om hen geld afhandig te maken. Zonder dat het te zien is, stelen ze via het internet bijvoorbeeld geld van bankrekeningen of wachtwoorden. Deze cybercriminelen worden steeds slimmer. In deze snel groeiende digitale wereld is het belangrijk ons weerbaar te maken tegen deze criminaliteit. Het zijn niet alleen ondernemers en bedrijven die hiermee te maken hebben, maar juist ook vaker bij particulieren. Politie Westland organiseert tijdens de Week van de Veiligheid op 19 oktober speciaal voor ouderen in Het Binnenhof in Naaldwijk een ochtend over cybercriminaliteit. Van 10.15 tot 12.00 uur bent u welkom voor informatie en tips over het tegengaan en het op tijd herkennen van deze criminaliteit.

Ondermijning

Bij ondermijnende criminaliteit maken criminelen gebruik van legale voorzieningen van de ‘bovenwereld’ voor hun misdrijven. Bijvoorbeeld het gebruik van loodsen en schuren voor hennepteelt of drugslabs. Of bedrijfjes opgezet om geld wit te wassen, een kapper waar je nooit een klant ziet, een restaurant waar je nooit iemand ziet eten. In Westland hebben we op diverse manieren en in alle lagen van de samenleving te maken met ondermijning. Deze vorm van criminaliteit komt steeds meer voor en gaat vaak samen met beïnvloeding, onderdrukking en geweld richting personen en ondernemers. Het brengt grote risico’s met zich mee voor de samenleving en is daarom één van de hoofdonderwerpen in het veiligheidsbeleid van de gemeente Westland.

In de Week van de Veiligheid besteden we op diverse communicatiekanalen aandacht aan het herkennen van de signalen en waar je zo’n verdachte situatie of een vermoeden kan melden. Ook uw hulp is nodig om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Samen voor een weerbaar Westland!

Hoe meldt u een verdachte situatie? Voor acute gevallen belt u altijd 112. Heeft u een vermoeden? Dan kunt u melding doen via het algemene nummer van de politie 0900-8844, of via gemeentewestland.nl/ondermijning melding maken. Doet u de melding liever anoniem dan kunt u dat doen via Meld Misdaad Anoniem T. 0800-7000.