Home/Actueel / Nieuws/   WestlandStek voor buurtpreventen Maasdijk

WestlandStek voor buurtpreventen Maasdijk

Publicatiedatum: vrijdag, 14 oktober 2022

Tijdens de jaarvergadering van Buurtpreventie Maasdijk op vrijdag 14 oktober 2022 hebben de heren J.P. (Hans) van der Ende, J.M.M. (Hans) Kleijweg en P.P.J. (Peter) Kouwenhoven uit Maasdijk en de heer P.J.J. (Peter) Zuijderwijk uit Naaldwijk een WestlandStek ontvangen. Burgemeester Bouke Arends reikte de gemeentelijke onderscheidingen uit vanwege hun inzet gedurende 25 jaar.

De heren Van der Ende, Kleijweg, Kouwenhoven en Zuijderwijk zetten zich 25 jaar in voor de leefbaarheid en veiligheid in Maasdijk.

Hans van der Ende is de initiatiefnemer van de Buurtpreventie in Maasdijk en was vele jaren voorzitter. Hij richtte in 1996 de buurtpreventie op. Al snel werd duidelijk dat het een succes werd. Niet alleen voor Maasdijk, maar hij is ook bij de totstandkoming van andere buurtpreventieteams in Westland betrokken geweest. Onder zijn leiding is het ledental van de Maasdijkse Buurtpreventie stevig gegroeid en werd de vereniging tijdens zijn voorzittersperiode landelijk onderscheiden. Na zijn functie als voorzitter bleef hij actief als reguliere buurtprevent.

Hans Kleijweg is vrijwillig actief als buurtprevent en daarnaast als verkeersregelaar of surveillant tijdens evenementen. De heer Kleijweg besteedt jaarlijks ruim 80 uur aan de buurtpreventie.

Peter Kouwenhoven was een van de eerste buurtpreventen en heeft veel tijd en energie gestopt gedurende 25 jaar in de vereniging. Naast de reguliere looprondes heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als vrijwillig verkeersregelaar en beheerder van de kleding. Daarnaast verzorgt hij sponsoractiviteiten en is hij vraagbaak voor Maasdijkse ondernemers.

Peter Zuijderwijk is een allround vrijwilliger bij Buurtpreventie Maasdijk. Dit houdt in de reguliere loopdiensten en aanvullende taken voor de vereniging zoals verkeersregelaar.

Buurtpreventie in Westland

In gemeente Westland zijn 10 buurtpreventieverenigingen actief. Deze verenigingen werken samen met Politie Eenheid Den Haag en gemeente Westland aan de leefbaarheid en veiligheid in Westland. Surveillerende buurtpreventen houden toezicht op straat en staan in rechtstreeks contact met de politie. Door dit toezicht vormen zij de ‘extra’ ogen en oren voor politie en gemeente. Overlastgevers worden aangesproken en verdachte omstandigheden worden bij de politie gemeld.

WestlandStek

De WestlandStek is een gemeentelijke onderscheiding voor personen die zich gedurende een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied.