Home/Actueel / Nieuws/   Gemeente Westland viert recht op onderwijs en ontwikkeling

Gemeente Westland viert recht op onderwijs en ontwikkeling

Op donderdag 21 maart, de Dag van de Leerplicht 2019, viert gemeente Westland het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wethouder Van der Stee bezocht de Montessorischool in Naaldwijk waar hij een taart overhandigde aan schooldirecteur De Kiewit en aandacht vroeg voor het melden van schoolverzuim in het primair onderwijs.

Wethouder Van der Stee: ‘Sommige kinderen hebben een uitdaging om naar school te gaan door bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie of hun gezondheid. Dat belemmert hen in hun recht op onderwijs en ontwikkeling. Als scholen de leerplichtambtenaar vroegtijdig betrekken, dan kan de gemeente samen met zorgpartners de juiste ondersteuning bieden om deze kinderen te helpen zo snel mogelijk weer naar school te gaan. In de goede samenwerking met scholen besteden we daarom extra aandacht aan het melden van verzuim.’

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld Max. Max zit in groep 5 van de basisschool en is de laatste tijd regelmatig afwezig vanwege ziekte. De school maakt zich zorgen hierover en vraagt zich af wat zij kan doen met deze zorgen en neemt contact op met de gemeente. In overleg met de leerplichtambtenaar wordt de schoolarts gevraagd om een advies te geven over het zorgwekkende ziekteverzuim. Aan de hand van dit advies kan met elkaar bekeken worden wat Max nodig heeft om weer volledig naar school te komen. Soms is een warm welkom aan de deur en extra aandacht voldoende.

Weer naar school

In Westland gaan 16.321 kinderen en jongeren naar primair en voortgezet onderwijs. Bij 453 van hen werd afgelopen schooljaar zorgwekkend schoolverzuim gesignaleerd. 85 % van deze leerlingen ging weer snel volledig naar school na de juiste ondersteuning.