Home/Actueel / Nieuws/   Schommels in speeltuin Juliahof tijdelijk verwijderd

Schommels in speeltuin Juliahof tijdelijk verwijderd

In speeltuin ‘Juliahof’ in Wateringen (gelegen tussen de Murraijstraat en Finkenflügelstraat) worden de schommelzitjes van de schommels tijdelijk weggehaald. Bewoners ervaren veel overlast van hangjeugd, die zich concentreert rond de schommels. Op de hangjeugd wordt actie ondernomen. Er is goed contact tussen boa’s, de wijkagent en omwonenden, onder andere via een appgroep, zodat zij snel ter plaatse zijn bij hinder en dit aan kunnen pakken. Ook jongerenwerk is aangesloten en zoekt contact met de jeugd.
De speeltuin biedt veel vertier en speelvoorzieningen, het zijn alleen de schommels die in overleg met de omgeving tijdelijk zijn weggehaald. We hebben goed naar hen geluisterd, en kwamen deze tijdelijke proefperiode overeen. Die moet uitwijzen of het verband dat omwonenden leggen tussen de jongeren en de schommels er daadwerkelijk is. In februari 2019 wordt er opnieuw naar de situatie gekeken en worden vervolgstappen besproken.