Home/Actueel / Nieuws/   Arbeidsmigratie is een elementaire stut van onze economie

Arbeidsmigratie is een elementaire stut van onze economie

Publicatiedatum: donderdag, 26 januari 2017

“Arbeidsmigratie is een elementaire stut van onze economie” Zo opende wethouder Weverling van gemeente Westland de conferentie over de krimpende arbeidsmigratie uit Polen. Alleen een pakket van verschillende maatregelen biedt soelaas voor de toekomst, concludeerden de deelnemers van de conferentie.

Door de vergrijzing in Polen vanaf 2020, gecombineerd met de almaar stijgende Poolse economie, zal het aantal Poolse arbeidskrachten snel afnemen. Vandaag werd de urgentie van het probleem vastgesteld. Welke concrete stappen moet Nederland de komende jaren nemen om dit tekort op te  vangen.

Professor Pawel Kaczmarczyk van de universiteit van Warschau lichtte toe dat Polen een land is met een jonge bevolking. Over vijftig jaar zal het een van de oudste bevolkingen zijn. Er komen daarom minder arbeidsmigranten uit Polen. Daarnaast speelt de concurrentie tussen landen. Volgens Kaczmarczyk ervaren Poolse arbeidsmigranten een verandering in Nederland: “Vroeger was het hier vriendelijk en liberaal. Dat is nu veranderd in een negatieve houding ten opzichte van immigranten.” De sleutel om dit te verbeteren is integratie. Kaczmarczyk: ”Voor Poolse arbeidsmigranten is loon belangrijk, maar om ze echt te binden aan Nederland zijn ook goede woon- en werkomstandigheden en een goed contact met de Nederlandse samenleving cruciaal.”

Inzet Nederlandse werklozen

Volgens Inge Vermeulen, directeur van Sociaal Werkbedrijf Patijnenburg, worden binnen de tuinbouw nu nog vooral jonge, flexibele mensen gevraagd voor korte trajecten. De mensen die zij bemiddelt vragen een andere inzet: “Als je iets meer investeert op de lange termijn, krijg je er geweldige, loyale medewerkers voor terug.”
Jurrien Koops, directeur van ABU, de vertegenwoordiger van ondernemingen in de uitzendbranche, noemt de situatie ‘Code Oranje’. ”Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt moeten kunnen participeren. De groep die in Nederland werk zoekt moet hier ook werk krijgen!”
Wethouder Mohamed el Mokaddem maakte onmiddellijk gebruik van deze oproep en nodigde de uitzendbureaus uit voor een gesprek om samen deze groep meer perspectief te bieden.

Robotica als alternatief?

Professor Eldert van Henten van de  universiteit van Wageningen ziet robotica als ondersteuning, maar benadrukt dat  de inzet van robotica in bij voorbeeld de glastuinbouw nog vele jaren ontwikkelingstijd gaat kosten en dus vooralsnog geen alternatief biedt. Bovendien kan robotica in deze branche nooit de inzet van mensen vervangen: de oog- en handcombinatie van de mens blijft nodig. Welke robot kan het verschil zien tussen gele en rode tomaten?”

Lange termijn

Professor Jan Rotman van de Erasmusuniversiteit plaatste het thema van de conferentie in de bredere context van een fundamentele verandering in de economie die volgens hem gaande is in alle sectoren. Hij noemde het perspectief van de dalende arbeidsmigratie potentieel een ‘blessing in diguise’. Dit zou namelijk de weg openen om toe te groeien naar een economie 3.0, die vooral gebaseerd is op waarde-toevoeging aan de maatschappij. Een dergelijke transitie lukt alleen met een diversiteit aan maatregelen. Daarin past dan bij voorbeeld dat Nederlanders die nu nog aan de kant staan weer naar vermogen worden ingezet in het arbeidsproces. Daarin past ook dat in de verkoopprijs van onze producten weer alle kosten worden toegerekend, die horen bij een eerlijk en duurzaam productieproces. De benodigde vernieuwing op economisch, technologisch en sociaal gebied vereist volgens professor Rotmans wel een lange adem en vooral ook samenwerking. Kansen ziet hij volop, bij voorbeeld voor het Westland door invulling te geven aan de ambitie van ‘de kas als apotheek’. Zijn oproep: ‘Pak het samen op en vorm nieuw ondernemerschap!”