Home/Actueel / Nieuws/   Kinderen, college- en raadsleden lanceren Leefomgevingsfonds

Kinderen, college- en raadsleden lanceren Leefomgevingsfonds

Publicatiedatum: woensdag, 22 maart 2017

De nationale Boomfeestdag stond vandaag in Westland in het teken van het Leefomgevingsfonds Westland. Kinderen, raadsleden en collegeleden plantten door het hele Westland, bomen en heesters om daarmee de kwaliteit van de omgeving te vergroten. Wethouder Bram Meijer (openbare ruimte) was op bezoek bij leerlingen van basisschool De Zeester in Monster. In de klas werd er niet alleen aandacht besteed aan het belang van bomen, maar ook wat de gemeente doet om dit belang te onderstrepen. Een van de initiatieven is het Leefomgevingsfonds. 

Wethouder Bram Meijer: “Meer groen maakt de kernen mooier en leefbaarder. Het zorgt er niet alleen voor dat Westland aantrekkelijker wordt voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers en recreanten. Het is mooi om te zien hoeveel kinderen weten over dit onderwerpen en dat ze zich ook bewust zijn van de noodzaak om te investeren in de openbare ruimte.”

Groene wens

Om stil te staan bij een groenere omgeving en wat dit voor de kinderen betekent, hebben de leerlingen de afgelopen weken hun ‘groenste’ wens op papier geschreven De kinderen werd gevraagd om tijdens de Nationale Boomfeestdag hun groenste wens op te schrijven en deze te delen met de gemeente. “Het was erg leuk om na te denken over groen en vooral wat belangrijk is om ervoor te zorgen dat mensen naar buiten gaan. Binnen zitten is toch best ongezond,” aldus 1 van de leerlingen van groep 7. Van alle wensen besprak wethouder Bram Meijer de wens die op hem de meeste indruk maakte: ”Alle wensen waren erg goed en mooi. Wat ik bijzonder vond aan de wens van Casper van der Pal is dat hij zich ook bewust is van de waterkwaliteit.”

Lancering Beeldmerk

Na het planten van de bomen onthulde Wethouder Meijer het beeldmerk van het Leefomgevingsfonds. Dit beeldmerk toont elementen die de natuur, het spelen en het bewegen vertegenwoordigen. Het beeldmerk wordt komend jaar bij alle projecten geplaatst, en moet zorgen dat voor herkenning van de projecten uit het leefomgevingsfonds. Wethouder Bram Meijer onthulde het beeldmerk samen met de kinderen.

Raadsleden

De invulling van het Leefomgevingsfonds is uitgewerkt in nauwe samenwerking met de raadswerkgroep Leefomgeving. Raadslid Ulbe Spaans was voorzitter van de raadswerkgroep en plantte, samen met wethouder Theo Duijvestijn, een boom in ‘s Gravenzande: “Met het Leefomgevingsfonds laten we zowel als raad als college zien dat we de leefomgeving van onze inwoners erg belangrijk vinden en daarin in willen investeren. De projecten die de komende jaren voortvloeien dragen bij aan een groenere Westland waarin zowel kinderen als volwassenen veilig kunnen buiten spelen, recreëren, etc.”

Leefomgevingsfonds Westland

Eind februari stemde de gemeenteraad unaniem in met het bestedingsvoorstel Leefomgevingsfonds. Dit fonds moet een extra en blijvende impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving, door onder andere meer te investeren in groen in de kernen en daar buiten. Ook worden er vanuit het Leefomgevingsfonds projecten gefinancierd op het gebied van recreatie en spelen en sporten in de openbare ruimte. Er wordt een bedrag van 3.75 miljoen uitgetrokken om op korte termijn deze projecten te realiseren. Het geld uit het Leefomgevingsfonds komt bovenop de bestaande investeringen in de openbare ruimte.

Bekijk alle foto's op Facebook.