Home/Actueel / Nieuws/   Start planten nieuwe bomen Albert Schweitzerlaan

Start planten nieuwe bomen Albert Schweitzerlaan

Publicatiedatum: vrijdag, 1 december 2017

Op maandag 4 december starten de werkzaamheden aan de Albert Schweitzerlaan om de zwakke bomen te vervangen. Om de nieuwe bomen een goede start te geven en de levensduur te verlengen, wordt de ondergrond eerst verbeterd. Daarnaast worden ook 500.000 bloembollen geplant om de leefomgeving te verbeteren. Voor de feestdagen moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Groeiplaatsverbetering

Dankzij het Leefomgevingsfonds Westland is er geld vrij gekomen om groeiplaatsverbetering toe te passen bij zowel bestaande als nieuw te planten bomen. Het verbeteren van de zogeheten groeiplaatsomstandigheden, zorgt voor een betere conditie en verlengt de levensduur van de bomen. De gemeente verbetert niet alleen de groeiplaats van de nieuwe bomen in de Albert Schweitzerlaan. Eerder werd deze methode ook toegepast  bij de kastanjebomen in Kwintsheul. Paul Moerman, ecoloog bij de gemeente Westland legt in dit filmpje uit wat er is gedaan om de Kastanjebomen in Kwintsheul te behouden voor de kern.

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden goed uit te voeren, wordt er een wegomleiding ingesteld. De noordelijke rijbaan van de Albert Schweitzerlaan blijft open zodat er vanaf de Koningin Julianaweg de Albert Schweitzerlaan ingereden kan worden. De zuidelijke rijbaan wordt afgesloten voor verkeer. Middels borden wordt een omleidingsroute ingesteld.

Leefomgevingsfonds

De gemeenteraad van de gemeente Westland stelde eind februari 2017 het bestedingsvoorstel voor het Leefomgevingsfonds vast. Een groot deel van het geld uit het fonds  is bestemd voor het verbeteren van het groen in de kernen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in spelen, sporten, recreëren en ontmoeten in de openbare ruimte. Het verbeteren van het parkje Oude begraafplaats in Monster, het vergroenen van de entrees in Westland, het verplaatsen van bomen in de Eikenhof en de nieuwe speeltuin bij de voormalige Wilhelminaschool zijn een aantal van de 40 projecten uit het Leefomgevingsfonds die gerealiseerd zijn of waarvan de plannen zich in een vergevorderd stadium bevinden.