Home/Actueel / Nieuws/   Verbeterd Liers wegennetwerk en nieuwe natuur door samenwerking

Verbeterd Liers wegennetwerk en nieuwe natuur door samenwerking

Publicatiedatum: dinsdag, 19 december 2017

De gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland gaan samenwerken voor de aanleg van de Oostelijke Randweg, die een dwarsverbinding vormt tussen provinciale wegen N222 (Veilingroute) en N223, en nieuwe woonwijken aan de oostzijde van De Lier ontsluit. Daarbij worden voorzieningen gecreëerd die de kans op wateroverlast te beperken. Maandagmiddag ondertekenden wethouder Meijer en mevrouw Jans van het Hoogheemraadschap namens de partners de samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Bram Meijer (Verkeer): “Door deze samenwerking kunnen we verschillende projecten stroomlijnen, en beperken we overlast voor omwonenden.” De wethouder geeft aan dat het een bijzondere weg wordt: “We combineren het met de aanleg van een ecologische verbindingszone langs De Blakervaart. Nieuwe natuur, groenvoorzieningen en recreatieve verbindingen voor wandelaars, fietsers, skaters en ruiters. Zo is het een verbetering van ons wegennetwerk en maakt het tegelijkertijd Westland aantrekkelijker.”

Extra waterberging

Het water in de ecologische zone vervult daarbij een dubbelfunctie. “Behalve als aantrekkelijk natuurschoon fungeert het tevens als extra opvangcapaciteit voor het waterbergingstekort in de Oude Lierpolder,” aldus Antoinette Jans van hoogheemraadschap Delfland. “Er wordt circa 6.500 m2 extra waterberging gegraven om daaraan een bijdrage te leveren.” Bovendien zal de gemeente voor het Hoogheemraadschap een vispaaiplaats aanleggen, primaire watergangen verbreden en enkele boezemkaden verbeteringen uitvoeren. Vanaf mei 2018 starten de werkzaamheden.