Home/Actueel / Nieuws/   Zilveren erepenning voor wethouders De Goeij-van der Klugt, Duijvestijn en Meijer

Zilveren erepenning voor wethouders De Goeij-van der Klugt, Duijvestijn en Meijer

Publicatiedatum: donderdag, 17 mei 2018

Wethouders M.A.A. (Marga) de Goeij-van der Klugt uit Monster, T.A.M. (Theo) Duijvestijn uit Honselersdijk en A.W. (Bram) Meijer uit Wateringen hebben de zilveren erepenning van de gemeente Westland ontvangen. Burgemeester A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven reikte de gemeentelijke onderscheidingen uit tijdens de gezamenlijke afscheidsreceptie van de wethouders uit de bestuursperiode 2014-2018 op donderdag 17 mei 2018.

Gedurende meer dan 12,5 jaar hebben zij buitengewone inspanningen geleverd en hebben zich uitzonderlijk verdienstelijk en veelzijdig ingezet voor de gemeente Westland of één van haar rechtsvoorgangers.

Wethouder De Goeij-van der Klugt was van 2002 tot en met 2003 wethouder van de voormalige gemeente Monster en heeft sinds 2004 de functie van wethouder vervuld binnen de gemeente Westland. Zij was onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles sociale zaken, welzijn, onderwijs, zorg (jeugdzorg en wmo), cultuur en erfgoed en was als zodanig een verbindende factor voor de Westlandse samenleving.

Wethouder Duijvestijn heeft sinds 2006 de functie van wethouder vervuld binnen de gemeente Westland. Vanuit portefeuilles als economische zaken, Greenport, duurzaamheid, financiën, belastingen, kennis, innovatie en vestigingsklimaat heeft hij bijgedragen aan versterking van de lokale economie en de realisatie van het World Horti Center. Daarnaast was hij gedurende genoemde periode eerste en tweede locoburgemeester.

Wethouder Meijer was van 1998-2004 wethouder van de voormalige gemeente Wateringen (portefeuille verkeer en vervoer) en heeft sinds 2007 de functie van wethouder vervuld binnen de gemeente Westland met onder andere de portefeuilles verkeer en vervoer, openbare ruimte, nieuwbouw gemeentehuis, water en groen. Hiermee heeft hij een duidelijke stempel gedrukt op de ruimtelijke inrichting van Westland. Daarnaast was hij tweede locoburgemeester.

De erepenning in zilver wordt toegekend aan personen die zich gedurende ten minste 12,5 jaar, bijzondere omstandigheden daargelaten, uitzonderlijk verdienstelijk en veelzijdig hebben ingezet voor de gehele streek (het Westland), meerdere organisaties/verenigingen op maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch gebied.