Home/Actueel / Nieuws/   Omgevingsvergunning nieuwbouw

Omgevingsvergunning nieuwbouw

Publicatiedatum: maandag, 25 juni 2018

Vanaf 1 juli 2018 verandert landelijke wetgeving voor nieuwbouw. Nieuwbouw mag namelijk niet meer worden aangesloten op het aardgas. Praktisch betekent dit koken en verwarmen zonder het gebruik van gas. De gemeente mag daarom per 1 juli geen omgevingsvergunning meer geven aan nieuwbouw met een aansluiting op gas.

De Eerste Kamer heeft een wet hierover goedgekeurd. Deze wet heet de wet Voortgang Energietransitie (wet VET). Deze wet geldt voor nieuwbouw waarvoor de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 wordt ingediend.

 

Aanvraag

Als  de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw met gasaansluiting voor 1 juli is ingediend, maar incompleet blijkt te zijn, wordt deze aanvraag alsnog in behandeling genomen. De aanvrager ontvangt daarover een e-mail met een brief en het verzoek de ontbrekende informatie binnen 91 dagen alsnog toe te sturen. Is de aanvraag na deze 91 dagen nog niet volledig, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten en is een nieuwe aanvraag nodig, omdat er geen omgevingsvergunning voor de nieuwbouw met aardgasaansluiting verleend kan worden. 

 

Aardgasvrije nieuwbouw

Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert. En dat de stijging van de temperatuur op aarde beperkt blijft. Het Rijk stelt als doel dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Dit is een grote verandering, die ons allemaal raakt. Immers, iedere woning die nu nog een aansluiting op het gas heeft, moet in de toekomst verbouwd worden. Dat is ook de reden dat de landelijke overheid het bijbouwen ervan nu niet meer wil toestaan.

 

Wet VET

In de Wet VET staat dat nieuwbouwwoningen en andere gebouwen niet meer op het gasnet mogen worden aangesloten. Behalve wanneer het gemeentebestuur voor die locatie een uitzondering maakt. Dit kan alleen door zwaarwegende redenen van algemeen belang. De precieze invulling hiervan is nog niet duidelijk. Het ministerie werkt namelijk nog aan deze regeling.

 

Alternatieven

Wij adviseren inwoners goed te kijken naar andere manieren van verwarmen en koken. Dat geldt vooral voor mensen met het plan een nieuwbouwhuis te bouwen. Alternatief is bijvoorbeeld een warmtepomp. Meer informatie vindt u op www.westlandwoontduurzaam.nl.