Home/Actueel / Nieuws/   Erkenning voor de Westlandse helden van 1953

Erkenning voor de Westlandse helden van 1953

Publicatiedatum: maandag, 30 juli 2018

In aanwezigheid van wethouder Zwinkels – de Jong (Kust) en hoogheemraad Houtzager zijn na 65 jaar de helden geëerd die Westland in 1953 – de nacht van de watersnoodramp in Zeeland - behoedden voor een duindoorbraak. Enkele van de Westlandse mannen die op zondag 1 februari onder barre omstandigheden de dreigende bres in de duinen wisten te dichten, onthulden op 30 juli 2018 een herinneringsbord bij Slag Beukel in ’s Gravenzande.

Het had weinig gescheeld of een groot deel van Westland was op in de nacht van de Zeelandse watersnoodramp, op 1 februari 1953, onder water gelopen. In de vroege morgen dreigde de smalle duinenrij bij ’s-Gravenzande door te breken. Ruim honderd Westlandse mannen kwamen in actie om dat te voorkomen.

Omroeper

Het hoogheemraadschap van Delfland had via een dorpsomroeper een vrijwillig dijkleger bijeen geroepen. Met man en macht en gewapend met zandzakken, scheppen en kruiwagens werkten zij samen met Delfland om het weggeslagen duin te verstevigen. Mede door het daadkrachtige optreden van dit vrijwillige dijkleger is een overstroming en een economische ramp in het tuinbouwgebied ternauwernood voorkomen; de gevolgen van het zoute water zouden voor de gewassen in het hele tuinbouwgebied enorm ramp zijn geweest.

Onthulling

Dit heldhaftige optreden van de Westlandse mannen is op 30 juli 2018 erkent en herdacht. In aanwezigheid van enkele nog in levende zijnde vrijwilligers en vele nabestaanden van vrijwilligers die er niet meer zijn, hebben Hoogheemraad Marcel Houtzager en wethouder Zwinkels – de Jong van Westland een herinneringsbord onthuld op het duin bij slag Beukel.

Zoektocht

Dankzij de hulp van het Historisch Archief Westland zijn een aantal hoofdrolspelers gevonden. Het vrijwillige dijkleger heeft destijds een belangrijke bijdrage geleverd om het Westland veilig te houden. Hun inzet is nog steeds een voorbeeld. Ook nu nog wordt dankbaar gebruik gemaakt van dijkbewaking door vrijwilligers die helpen om Westland en andere kustgemeenten behoeden voor natte voeten.

Ontstaan

De WOS heeft begin 2018 een uitzending gemaakt over 65 jaar na de waternoodsramp van 1953. Bij die uitzending ontmoette Hoogheemraad Marcel Houtzager en Jan Buskes van het Historisch Archief Westland de heer Wim van Oosten. Meneer Van Oosten had meegewerkt aan het dichten van de bres in het duin. Na de uitzending verwonderden Marcel Houtzager en Jan Buskes zich dat er nooit iets is gedaan om deze Westlandse mannen te eren. Delfland heeft toen het initiatief genomen om een herdenkingsteken op het duin te krijgen. Het ontwerp moest voorbijgangers prikkelen om stil te staan bij het heldhaftige werk dat in 1953 is verzet. Buro Kloeg uit Bunnik heeft een ontwerp uitgewerkt en de uitvoering verzorgd.

Bekijk ook de uitzending die de WOS 65 jaar na de watersnood maakte over de situatie destijds in Westland en de andere waterweg gemeenten.