Home/Actueel / Nieuws/   Tweede bewonersbijeenkomst gemeente rond aardgasvrij wonen

Tweede bewonersbijeenkomst gemeente rond aardgasvrij wonen

Publicatiedatum: dinsdag, 27 november 2018

Gemeente Westland houdt op 13 december een tweede verdiepende bewonersbijeenkomst over een aardgasvrij Westland. In 2050 moet heel Westland aardgasvrij zijn en daarom zullen de komende jaren steeds meer woningen aardgasvrij worden. Om dit proces goed te laten verlopen willen we graag verder in gesprek over dit onderwerp. Na een drukke bezochte eerste avond met ruim 100 inwoners, zal tijdens de tweede avond dieper in worden gegaan op de kansen en zorgen die inwoners zien rond aardgasvrij Westland.

Tijdens de eerdere bewonersbijeenkomst kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren. Zo zijn de kosten en financiering van maatregelen een belangrijk zorgpunt. Tevens willen de koopwoningeigenaren keuzevrijheid, maar verwachten ze ook dat de gemeente de regie neemt om tot collectieve oplossingen te komen. Daarnaast is er behoefte aan tijdige informatie.

Terugkoppeling, verdieping en informatie
Op 13 december wordt er een verdere terugkoppeling gegeven over de bijeenkomst van november en wordt er over een aantal van de punten die tijdens die avond naar voren kwamen verder gepraat. Tevens zal er informatie worden gegeven over warmtenetten en stappen die men nu al kan nemen richting een aardgasvrije woning. Ook deze tweede avond is specifiek gericht op mensen met een koopwoning. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis aan de Verdilaan en begint om 19.00. Opgeven voor deze avond kan via www.westlandwoontduurzaam.nl. Mochten u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel input willen leveren dan kan dat via energietransitie@gemeentewestland.nl.

Westland Energie Akkoord
De gemeente praat niet alleen met huiseigenaren en wil samen met alle partijen die te maken hebben met de overstap naar minder fossiele energie een Westland Energie Akkoord sluiten. In dit akkoord staan de uitgangspunten die gemeente, bewoners, organisaties en bedrijven samen belangrijk vinden om de omschakeling naar duurzame energie tot een succes te maken. Tijdens de bewonersavond zal de inbreng van huiseigenaren voor het Westland Energie Akkoord verder worden opgehaald.