Home/Actueel / Nieuws/   Westlanders tevreden over ondersteuning Wmo

Westlanders tevreden over ondersteuning Wmo

Publicatiedatum: dinsdag, 6 november 2018

Westlanders die in 2017 zorg en ondersteuning hebben ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn hierover tevreden. Dit blijkt uit onderzoek dat gemeente Westland in juni 2018 heeft laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij krijgen. Op 9 van de 10 vragen is het gemiddelde rapportcijfer een 7,6.
495 cliënten namen deel aan het onderzoek, een respons van bijna 50%. De ervaringen van cliënten zijn voor de gemeente de belangrijkste bron om de kwaliteit te meten.

Verbeterpunt

Naast dit positieve resultaat, is er ook een verbeterpunt. Ongeveer 70% van de bevraagden geeft aan niet te weten dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Sinds maart 2018 is de gemeente bezig om hier meer aandacht aan te schenken.

Wethouder Piet Vreugdenhil (Zorg en Welzijn): “We zijn tevreden met de resultaten uit het onderzoek. Wat cliëntondersteuning aangaat zijn een aantal maatregelen in maart 2018 ingezet, zoals gerichte communicatie en herhaald attenderen op onafhankelijke cliëntondersteuning bij contactmomenten met cliënten. De effecten hiervan zijn dus nog niet zichtbaar in deze rapportage.”

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen helpen bij de voorbereiding op de aanvraag van een Wmo-voorziening. Dit zijn professionals en getrainde vrijwilligers die weten bij welke organisatie zij voor welke voorziening kunnen aankloppen. Ook kan hij of zij helpen met de voorbereiding van het gesprek met de betreffende organisatie. Eventueel kan de cliëntondersteuner ook helpen tijdens het gesprek. Cliëntondersteuners zijn niet in dienst van de gemeente. Hierdoor kunnen zij een onafhankelijk advies geven.

Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuners. Op de website van de gemeente Westland staat een overzicht van cliëntondersteuners. Daar staan ook de contactgegevens bij.

Resultaten

Alle resultaten uit dit onderzoek zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl Onder de knop Dashboards staat een knop Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Kies vervolgens voor Cliëntervaring Wmo. Het onderzoek is in alle gemeenten in Nederland op dezelfde wijze uitgevoerd. Hierdoor zijn de resultaten gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Onderzoeksbureau Triqs voerde het onderzoek uit. Gemeenten zijn vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren.