Home/Actueel / Nieuws/   College doet rondje Maasdijk

College doet rondje Maasdijk

Publicatiedatum: woensdag, 30 januari 2019

De burgemeester en wethouders van Westland hebben op 30 januari een rondrit gemaakt door Maasdijk. Op verschillende plekken lieten zij zich informeren over actuele kwesties. De eerste stop was Hotel Westland, waar het college werd bijgepraat over de gang van zaken rond de huisvesting van arbeidsmigranten in dit hotel en een rondleiding kreeg. Daarna werd een bezoek gebracht aan Buurtpreventie Maasdijk. Deze vereniging levert met 100 actieve buurtpreventen en 15 telefooncirkels een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Maasdijk. Bij bakker Vreugdenhil, kreeg het college een rondleiding en werd een gesprek gevoerd met omwonenden die verkeersoverlast ervaren. Na een gesprek met slagerij Van Strien eindigde het rondje Maasdijk bij woonzorgcentrum De Prinsenhof, waar gesproken werd met bewoners. De voorzitter van het Kernoverleg Maasdijk, Aad Kester, vroeg tijdens zijn slotwoord onder andere aandacht voor de verkeersveiligheid op de Lange Kruisweg, de concentratie van winkels in het centrum en het tekort aan woningen voor senioren en jongeren in Maasdijk.

Open bestuur

Het bezoek aan Maasdijk is onderdeel van een reeks werkbezoeken aan de Westlandse kernen. Doel is gevoel te krijgen bij wat er leeft in een kern door in contact te treden met ondernemers en inwoners. Net als het inloopspreekuur van burgemeester en wethouders is ‘College op pad’ een manier om invulling te geven aan de gewenste open bestuurscultuur van het college. Het volgende werkbezoek staat gepland voor 20 februari. Dan brengt het college een bezoek aan Monster.